Zoonoz nedir?


Zoonoz anlamı nedir?

Zoonoz hastalıklar hayvanlardan insanlara (zooantroponoz) ve insanlardan hayvanlara (antropozoonoz) bulaşabilen hastalıklardır.


İnsanlardan hayvanlara hayvanlardan insanlara geçe bilen hastalıklara zoonoz hastalıklar denir. Günümüzde insan ve hayvanları ilgilendiren 200 kadar zoonoz hastalık bildirilmiştir. Zoonoz hastalıkların halk sağlığına olumsuz etkileri yanında, hayvan verim kayıpları ve ölümleri nedeni ile ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Zoonozların bulaşması 2 gurupta belirtilir.

1- Zooantroponozlar : Çeşitli hayvan ve hayvansal ürünler insanlar için bulaşma kaynağı oluşturur örneğin salmonella , brucella hastalığı.

2- Antropozoonozlar : Hastalığın bulaşma kaynağı insanlardır ve hayvanlara bulaştırırlar. Örneğin insan tenyasının larvaları sığırlarda cisticerkozis neden olurlar.
 
Üst