zıt anlamlı kelimeler

Zıt Anlamlı kelimelerin listesi

yokuş zıt anlamlı ---> iniş
acemi zıt anlamlı ---> usta
galip zıt anlamlı ---> mağlup
aktif zıt anlamlı ---> pasif
genç zıt anlamlı ---> yaşlı
azami zıt anlamlı ---> asgari
güzel zıt anlamlı ---> çirkin
artı zıt anlamlı ---> eksi
gerçek zıt anlamlı ---> sahte
açık zıt anlamlı ---> kapalı
hatırlamak zıt anlamlı ---> unutmak
alçak zıt anlamlı ---> yüksek
hırçın zıt anlamlı ---> uysal
alt zıt anlamlı ---> üst
hızlı zıt anlamlı ---> yavaş
ağır zıt anlamlı ---> hafif
ıssız zıt anlamlı ---> kalabalık
acı zıt anlamlı ---> tatlı
iniş zıt anlamlı ---> çıkış
arka zıt anlamlı ---> ön
ilk zıt anlamlı ---> son
azalmak zıt anlamlı ---> çoğalmak
indirim zıt anlamlı ---> zam
afacan zıt anlamlı ---> uslu
iyi zıt anlamlı ---> kötü
alçak zıt anlamlı ---> yüksek
gönüllü zıt anlamlı --->kibirli
iç zıt anlamlı ---> dış
alıcı zıt anlamlı ---> satıcı
ince zıt anlamlı ---> kalın
anormal zıt anlamlı --->normal
katı zıt anlamlı ---> yumuşak
ak zıt anlamlı ---> kara
kaybetmek zıt anlamlı ---> bulmak
alt zıt anlamlı ---> üst
keder zıt anlamlı ---> neşe
atılgan zıt anlamlı ---> çekingen
kalabalık zıt anlamlı ---> tenha
aşağı zıt anlamlı ---> yukarı
kuru zıt anlamlı ---> yaş
aynı zıt anlamlı ---> farklı
kış zıt anlamlı ---> yaz
aydınlık zıt anlamlı ---> karanlık
forumdas.net zıt anlamlı --->
kıt zıt anlamlı ---> bol
bekar zıt anlamlı ---> evli
kirli zıt anlamlı ---> temiz
bolluk zıt anlamlı ---> kıtlık
medeni zıt anlamlı ---> ilkel
borç zıt anlamlı ---> alacak
ödül zıt anlamlı ---> ceza
bulanık zıt anlamlı ---> duru
nazik zıt anlamlı ---> kaba
başlamak zıt anlamlı ---> bitirmek
negatif zıt anlamlı ---> pozitif
büyük zıt anlamlı ---> küçük
minimum zıt anlamlı ---> maksimum
batı zıt anlamlı ---> doğu
neşeli zıt anlamlı ---> üzgün
barış zıt anlamlı ---> savaş
övmek zıt anlamlı ---> yermek
bağımsızlık zıt anlamlı ---> tutsaklık
pahalı zıt anlamlı ---> ucuz
çekmek zıt anlamlı ---> itmek
kuru zıt anlamlı ---> ıslak
sağ zıt anlamlı ---> ölü
yok zıt anlamlı --->var
aktif zıt anlamlı ---> pasif
zor zıt anlamlı ---> kolay
esnek zıt anlamlı ---> berk
dar zıt anlamlı ---> geniş
başlangıç zıt anlamlı ---> bitiş

gece zıt anlamlı ---> gündüz
korkak zıt anlamlı --->cesur
dost zıt anlamlı ---> düşman
ucuz zıt anlamlı ---> pahalı
zayıf zıt anlamlı ---> şişman
yaşlı zıt anlamlı ---> genç
sağlam zıt anlamlı ---> çürük
kuru zıt anlamlı --->yaş
acı zıt anlamlı --->tatlı
cimri zıt anlamlı ---> cömert
gülmek zıt anlamlı ---> ağlamak
kâr zıt anlamlı ---> zarar
kolay zıt anlamlı ---> zor

ilk zıt anlamlı --->son
aktif zıt anlamlı ---> pasif
azami zıt anlamlı --->asgari

ret zıt anlamlı ---> kabul
ilk zıt anlamlı ---> son
ezel zıt anlamlı ---> ebed
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
A

akbaş

sağlamın zıt anlamlısı
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst