Zekat Önemi nedir

Zekat Önemi
zekatin önemi
zekatın toplumsal önemi

Zekat Önemi nedir

İslamın beş şartından dördüncüsü zekat vermektir

Hicretin ikinci yılında oruçtan önce farz olmuştur Mal ile yapılan ibadettir

Zekat, dini ölçülere göre zengin olan müslümanların seneden seneye malının ve parasının kırkta birini fakir olan müslümanlara vermesidir Zekat, Kuran'ı Kerim'de namaz ile birlikte otuzyedi yerde geçmektedir Zekatın üzerinde bu kadar çok durulması onun dinimizde büyük önem taşıdığını göstermektedir

Zekat, kalbi cimrilik hastalığından, malı fakirin hakkından temizleyen, zenginlerde şefkat ve merhamet duygularını geliştiren bir ibadettir Zekat sayesinde fakirlerin kalbindeki haset ve kıskançlık ortadan kalkar; kendilerine yardım eden zenginlere karşı sevgi ve saygı meydana gelerek toplumda birlik ve kardeşlik kuvvetlenmiş olur

İslam Dini, toplumun dertlerini tedavi eden, ihtiyaçlarını karşılayan birçok esaslar getirmiştir Allah'ın emri olan zekat, bir sosyal yardımlaşma sistemidir Zekat malın büyümesini ve bereketlenmesini sağlar Zekatı verilen serveti, yok olmaktan, kötü insanların zararından Allah korur Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Mallarınızı zekat ile koruyunuz(1)"

Zekat, müslümanlıkta samimi olup olmadığımızın bir ölçüsüdür Zekatını veren Allah'a kullukta samimi olduğunu göstermiş, kendisine bu zenginliği veren Rabbine karşı teşekkür vazifesini yerine getirmiş olur Zekatını veren zengin, fakirlere yardım eder, yoksulların yüzünü güldüren sevimli ve faydalı insandır.

alıntı
 
Üst