Zekat Miktarı Ne Kadardır

Zekat Miktarı Nedir
Zekatta nisap miktarı ne kadardır?

Zekat Miktarı Ne Kadardır

Bu durum zekat verilen mala ve zamana göre değişir. İhtiyaç ve borçalrının dışında nisab miktarı malı olan kimse bunu altın değeri üzerinden hesaplayıp verebilir. Buda her 80 gr'da 2 gr altın verilmek suretiyle olur.

Bir kimsenin zekatla yükümlü olması için hür, ergin, müslüman olması; borçlarının ve aslî ihtiyaçlarının dışında yıllanmış nisap miktarı mala sahip bulunması gerekir. Zekâta tabi olan nakit para ve malların çeşidine göre nisap miktarları da farklıdır. Kendilerine zekât gereken mallar beş sınıftır.
Nakitler; altın, gümüş ve nakit paralar bu sınıfa girer.
Madenler ve defineler;
ticaret malları;
tarım ürünleri ve meyveler;
çoğunluğa göre evcil sâime hayvanlar;
Mâlikîlere göre ayrıca yılın yarıdan fazlasında ağılda beslenen hayvanlar.
 
Üst