Zekat islamın köprüsüdür hadisinin meali

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 26 Eylül 2011 tarihinde açılan konu


  1. Zekat islamın köprüsüdür hadisinin anlamı nedir açıklarmısınız

    “Zekat, İslam`ın köprüsüdür. (et-Tergib ve`t-Terhib, c.1,s.517)

    Açıklama:Zekat, tehlikeli vadileri aşmak ve selametle cennete ulaşmak için en muhkem bir köprüdür.Bu köprüyü koruyan kimse, felaketlerden uzak kalır.


    Resûlüllah Efendimiz (s.a.v.) namazı dînin direği olarak bildirdiği gibi, zekâtı da “kantaratu'l-İslâm”(1) yani İslâm'ın köprüsü olarak vasıflandırmış... Böylece zekâtın ana gâyesini açıklamıştır. Buna göre varlıklı olan insanlardan sosyal adâlet, emniyet ve huzurun sağlanması maksadıyla fakirlere-yoksullara ve diğer sınıflara bir mal transferi, servet akışı temin edilecek; servetin muayyen yerlerde toplanmasına meydan verilmeyecektir. Bu maksada hizmet etmeyen, bu gâyeyi gerçekleştirmeyen bir zekât, şeklî ve sembolik bir tatbîkattan öteye geçemez.