yusuf has hacip hayatı kısa


Yusuf Has Hacib , M . S . 1017 Karahanlı Devleti’nin Balasagun şehrinde dünyaya geldi . İyi bir öğrenim gördü . Döneminin olabilitesi çok yüksek bilimlerinin yanı sıra Arapça ve Farsça’da öğrendi . 1077 senesinde Kaşgar’da hayata veda etti . Günümüzde türbesi , Çin kontrolu altındaki Doğu Türkistan’daki Kaşgar’dadır .


Karahanlı Devleti vaktiyle yaşıyordu , basit eğitimini Balasagun’da aldı . Kendisine eskiden Balasagun’lu Yusuf deniliyordu , bir sonra kendisine Has Hacib ismi verildi . Yusuf Has Hacib , Türk lisan ve edebiyat amaçlı basit kalan Kutadgu Bilig ( Sevinçli kılan bilgi ) kitabının yazarıdır . Kutadgu Bilig 6645 beyitlik bir eserdir . Allah’a hamt , peygambere ve 4 halifeye teşekkürle başlar .
Karahanlı devlet hükümdarı Ulu Kara Bugra Han’a , Kutadgu Bilig isimli eseri ( ilk siyasetname ve ilk mesnevi örneğini ) 18 ay bir faaliyet nihayetinde 1070 senesinde sundu . Bu kitabı okuyan Ulu Kara Buğra Han kendisine ” Ulu Has Hacib ” unvanı ve Kaşgar’da vezir yardımcısı olarak vazife verdi .
Kutadgu Bilig’in ilk nüshası 1439′da Herat’da bulundu . İkinci bulunan Arapça , ilki uygurcadır . Kitabın ilk baskısı 1900′de Radloff açısından yapılmıştır .
Türk edebiyatındaki ilk siyasetnameyi yazmıştır . Türk edebiyatında ilk nazım şeklini o kullanmıştır . Bu nazım şekli de mesnevidir . Bundan dolayı Yusuf Has Hacip denmiştir .


Yazdığı Kutadgu Bilig eserinden bir bölüm:
Kitabıma,okuyana mutluluk getirsin,ona doğru yolu getirsin diye Kutadgu Bilig adını koydum.Ben sözlerimi söyledim,düşüncelerimi yazdım.Bu kitap her iki dünya için de doğruyu gösteren bir rehberdir,yardımcı bir eldir.Dosdoğru bir söz söyleyeyim size:Her iki dünyayı da devletle elinde tutabilecek kişiden daha mutlu kimse yoktur.Önce Gündoğdu’yu tanıtayım.O hükümdardır,doğru yasayı(töre)temsil eder.Aydoldu ile mutluluk güneşi doğar,o da mutluluğun(kut)temsilcisidir.Öğüdülmüş aklı,Odgurmuş akıbeti temsil eder.Ben sözlerimi bu dört değer(doğru yasa,mutluluk,akıl,akıbet)üzerine kurdum.Okuduğunda anlayacaksız,dikkat et.
Tüm Eserleri;
Kutadgu Bilig
Kutadgu Bilig’den Seçmeler
Kutadgu Bilig / Saadet ki Aya Benzer
 

Emeğine sağlık DİSCOVERER paylaşım için tşkler
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst