Yüksek mahkemeler ne zaman devreye girer?


Yüksek Mahkemeler Ne Zaman Devreye Girerler

- Anayasa Mahkemesi
- Yargıtay
- Danıştay
- Askerî Yargıtay
- Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
- Uyuşmazlık Mahkemesi

İlk derece mahkemesinin verdiği bir kararın hukuka aykırı olduğu ile ilgili bir kanı varsa, dosyanın yeniden incelenmesi için bir üst mahkemeye başvurulur o zaman devreye girer.
 
Üst