Yönetim bakımından mülki idari bölümü neden bir ihtiyaçtır?

#1
Yönetim bakımından mülki idari bölümü neden bir ihtiyaçtır?

Mülki idare, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Türkiye, yerinden yönetim esasına göre yönetilir. İlin ve ilçenin başındaki idarecilere mülki idare amiri denir. Türk yönetim sisteminde mülki yönetim sistemi çok önemli bir yer tutmaktadır.

Merkezi idarenin üstlendiği kamu hizmetlerini tüm ülke düzeyinde yürütülebilmesi için taşraya da uzanan ‘ellere’ ihtiyacı vardır. İşte bu eller, merkezi idarenin taşra teşkilatını oluşturur.
 
Üst