Yök Ne Zaman Kuruldu

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Yasemin tarafından 16 Mart 2014 tarihinde açılan konu


  1. YÖK Ne zaman kuruldu kuruluş tarihi

    Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) 6 Kasım 1982 yılında kurulmuştur.Yükseköğretim Kurulu, 1982 Anayasası'nın 131. maddesi esasında Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile kurulmuştur.

    Anayasa'ya göre ; Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir.