Yer altı ve yerüstü su kaynaklarını korumak için neler yapmalıyız?

Yer altı ve yerüstü su kaynaklarını korumak için neler yapmalıyız?

okyanuslara ve denizlere göllere çöp atmayarak yer üstü sularını koruyabiliriz Yer altı sularını ölü hayvan kalıntılarını toprağa atarsak toprakta kalır ve su geçerken onu alır ve kirlenir

-Kullanılabilir durumda olan yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının insan aktiviteleri sonucu kirletilmemesi gerekir.
-Bütün yeraltı su kaynaklarının korunmasının zor olduğu durumlarda su kaynaklarının önemine göre koruma öncelikleri belirlenerek korumanın bu alanlarda yapılması sağlanmalıdır.
-Yapılacak çalışmalar içerisinde mevcut yeraltı su kaynaklarının su kalitesi, miktarı, akifer beslenme ve boşalma bölgeleri, zemin özellikleri ve jeolojik yapısının belirlenmesi gerekmektedir.
-Şehrin içinde bulunan foseptik çukur uygulamasının terk edilmesi ve bunun içinde yetersiz olan kanalizasyon ağının genişletilmesi gerekir.
-Ayrıca muhtemel kirletici kaynaklarının yerleri, akifere uzaklığı, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri detaylı olarak incelenmelidir.
 
Üst