yaya kaldırımı olmadığı yerlerde uyulması gereken kurallar

yaya kaldırımı olmadığı yerlerde uyulması gereken kurallar nelerdir. Kaldırım yoksa nelere dikkat etmemiz gerekir.

* Yayalar daima kaldırımdan yürümelidir
* Yaya kaldırımı yoksa yolun solundan yürünmelidir
* Trafik polislerinin uyarılarına, işaretlerine uyulmalıdır.
* Trafik lambalarının olduğu yerlerde yeşil ışık yanmadan, yol bomboş olsa bile geçilmemelidir.
* Lamba ve trafik polisi yoksa önce sola, sonra sağa, tekrar sola baktıktan sonra yol uygunsa karşıya geçilmelidir.
* Duran taşıtın önünden, arkasından geçilmemelidir
* İyice durmadan otobüs, minibüs, taksi gibi taşıtlardan inmemelidir.
* Hareket etmiş bir taşıta binmeye çalışılmamalıdır.
* Taşıtlara hiçbir şekilde tutunulmamalıdır. Yayaların uyacağı kurallar:
* Taşıtlarda kapıya yaslanmamalı, pencere ve kapılardan eller, kollar, başlar çıkarılmamalıdır
* Taşıttan inince hemen koşmamalı, indiğimiz taşıt uzaklaşmadan karşıya geçilmemelidir.
* Taşıtlara sırayla binmeli, duran taşıtlardan da sırayla inilmelidir

Yaya kaldırımı bulunmayan yollarda yürümek gerekirse, taşıtlara göre ters yönden yani taşıtlar sizi, siz onları görecek şekilde yürümelisiniz. Çift şeritli yolda sağdan değil, soldan yürünmelidir.
Varsa banketi kullanmalısınız.
 
Üst