Yarı iletken nedir kısa bilgi

Yarı iletken nedir kısa bilgi

Yarı iletkenlerin valans yörüngelerinde 4 elektron bulunur. Bu yüzden yarı iletkenler, iletkenlerle yalıtkanlar arasında yer almaktadır. Elektronik elemanlarda en yaygın olarak kullanılan yarı iletkenler silisyum ve germanyumdur. Bütün yarı iletkenler son yörüngelerindeki atom sayısını 8 ‘e çıkarmak için uğraşırlar. Bu sebeplele saf bir germenyum maddesinde komşu atomlar son yörüngelerindeki elektronları kovalent bağ ile birleştirerek ortak kullanırlar. Atomlar arasındaki bu kovalent bağ germanyuma kristallik özelliği kazandırır. Silisyum maddeside özellik olarak germanyumla aynıdır. Ama yarı iletkenli elektronik devre elemanlarında en çok silisyum kullanılmaktadır. Silisyum ve germanyum devre elemanı imalatında saf olarak kullanılmaz. Bu maddelere katkı madde katılarak pozitif ve negatif maddeler elde edilir. Pozitif (+) maddelere “P tipi yarı iletken”, Negatif (-) maddelere de “N tipi yarı iletken” maddeler adı verilir.
 
Üst