Yağmur Duâsı

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Merve tarafından 18 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Yağmur Yağması İçin Dua

  Yağmur Yağması İçin Okuncak Dua

  Okunuşu:
  Elhamdülillahi rabbil ‘âlemîn
  Errahmânir-rahîm
  Mâliki yevmiddîn,
  Lâ ilâhe illallâhu yef’alü mâ yurîd.
  Allâhümme entellâhu lâ ilâhe illâ entel-ğaniyyü ve nahnul- fukarâu, enzil ‘aleynel-ğayse vec'al mâ enzelte lenâ kuvveten ve belâğan ilâ hîne.
  Allâhümme! Eskınâ ğaysen merîen merî’an tabakan ‘âcilen ğayra râisin nâfi’an ğayre dârrin
  Allâhümmes-kınâ ğaysen mugîsen merîen tabakan ğadekan ‘âcilen ğayra râisin
  Allâhümmeskınâ ğaysen muğisen mürîen nâfian ğayra dârrin, ‘âcilen ğayra âcilin
  Allahümmeskına, Allahümmeskına, Allahümmeskına.
  Allahümme eğısnâ, Allahümme eğısnâ, Allahümme eğısnâ
  Allahümme ‘alel âkâmi vez-zırâbi ve bu-tûnil evdiyeti ve menâbiti’ş-şeceri.
  Allahümme eskı ‘ıbâdeke ve be-hâimeke venşur rahmeteke ve ahyi beledekel-meyyite.


  Anlamı:
  "Hamd rahman, rahim din/hesap gününün maliki olan âlemlerin Rabbine aittir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O dilediğini yapar.
  Allah’ım! Sen Allah’sın Senden başka ilah yoktur.. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir. İndirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru (muhtaç olduğumuz) zamanna kadar indir.”(Ebû Davut, İstiska, 2; İbn Mâce, İkame, 154;Ahmed, VI, 166 Buhârî, Tefsir Sure, 2,15)
  “Allahım! Bize yardım eden, içimize sinen, bol, faydalı, her tarafı kaplayan, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan umumi bir yağmur ihsan buyur.” (İbn Mace, İkamet’i-Salah, 154)
  “Allahım! Bize bol, faydalı, her yeri kaplayan, uygun zamanlı yağmur ver.” (İbn Mace, İkameti’-Salah, 154)
  Allah’ım, bize imdadımıza koşan, afiyet veren, hızlı, zararlı olmayan, yararlı, gecikmeyen acil yağmur gönder. (Ebû Davut, Salât, 260)
  “Allah’ım bize yağmur ver. Allah’ım bize yağmur ver, Allah’ım bize yağmur ver.” (Buhârî, İstiska, 7; Cuma, 6)
  “Allah’ım bize yağmur ihsan et, Allahım bize yağmur ver, Allahım bize yağmur ver. Allahım yüksek tepelere, küçük tepelere, vadilere, ağaçlık tepelere yağdır.” (Buhârî, İstiska, 6, 9)
  “Allah’ım kullarını, hayvanlarını yağmur suyuyla sula, rahmetini saç ve dağıt, ölmüş olan topraklarımıza hayat ver.” (Ebû Davud, İstiska, 3)
  Bu duanın ardından Türkçe olarak şöyle dua edilebilir:
  Ya Rab! Bize yardım eden, içimize sinen, bol faydalı, her tarafı kaplayan, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan umumi bir yağmur ihsan buyur. Ey Yüce Rabbimiz! Bizleri yağmurla nimetlendir. Bizleri ümidini kesenlerden eyleme.
  Ya Rab! Bizim için ekinlerimiz yetişsin, sağmal hayvanlarımız süt versin, göğün bereketleri ve yeryüzünün bereketleri ile bizleri sevindir, nimetlendir.
  Ey yüce Rabbimiz! Biz senden mağfiret, bağışlanma dileriz. Şüphesiz sen çok mağfiret edensin. Bize semadan bol ve hayırlı yağmurlar yağdır.

  kaynak:diyanet
   


Yükleniyor...