Word KısayoLLarı

Tuş Vuruşu
Sonuç

Alt+Ctrl+C
Telif Hakkı simgesi

Alt+Ctrl+Nokta
Üç nokta

Alt+Ctrl+R
Kayıtlı ticari marka simgesi

Alt+Ctrl+T
Ticari Marka simgesi

Ctrl+B
Kalın yazı tipinde metin

Ctrl+E
Paragrafı ortalar

Ctrl+End
Belgenin sonuna atlar

Ctrl+Enter
Sayfa sonu ekler

Ctrl+F
Bul menüsünü açar

Ctrl+G
Sayfaya, yer işaretine, dipnota, tabloya, açıklamaya, grafiğe veya başka bir konuma gider

Ctrl+H
Değiştir menüsünü açar

Ctrl+Home
Belgenin başına atlar

Ctrl+I
İtalik yazı tipinde metin

Ctrl+N
Yeni belge oluşturur

Ctrl+S
Belgeyi kaydeder

Ctrl+ÜstKrkt+F
Yazı tipini değiştirir

Ctrl+ÜstKrkt+P
Yazı tipi boyutunu değiştirir

Ctrl+U
Metnin altını çizer

Ctrl+W
Belgeyi kapatır

Ctrl+Y
Son eylemi yineler

Esc
Yardımcı veya ipucu penceresini kapatır

ÜstKrkt+F3
Büyük/küçük harf seçimini değiştirir

Sekme
Tablodaki hücreler arasında hareket eder
 
Üst