Vergi vermekle neler kazanabiliriz? Kısaca

#1
Vergi vermekle neler kazanabiliriz?
Devletin yaptığı tüm harcalamaların ana gelir kaynağı ödediğimiz vergilerden oluşur.Eğer biz vergi ödersek devlet harcama yapar, okul yaptırır, baraj yaptırır, yollar, köprüler yaptırır.Devlet vergilerimizle yatırım yaptıkça da istihdam artar, işsizlik azalır:Vergiler sayesinde daha fazla hizmeti daha iyi alırız.


Devletin halk hizmetlerini yerine getirebilmesi için büyük paraya ihtiyaç vardır. Yurttaş bu parayı vergi adı altında ve kanunun gösterdiği şeklide devlete öder. Vergi, dolaysız ve dolaylı olmak üzere iki çeşittir. Dolaysız vergi, yurttaşın kazancı üzerinden, doğrudan doğruya maliyeye bağlı kurumlara, bir makbuz karşılığında ödediği vergidir. Dolaylı vergi ise, bizdeki Tekel maddelerinde olduğu gibi bazı tüketim mallarına vurulmuş bulunan ve o malın satış fiyatına dâhil olan vergidir.
 
Üst