Van Gölünün Oluşumu ve Özellikleri

Züleyha

Yönetici

Van Gölünün Oluşumu ve Özellikleri

Van Gölünün tuzlu-sodalı suyunda çok az canlı yaşar.Endemik inci kefali bu canlıların en çok bilinenidir. Özellikle plankton türüde gölde yaşayan diğer canlılar arasındadır. Gölde ilgi çekici bir oluşum daha var. Tıpkı mercan kayalıklarına benzeyen çok büyük yapılar oluşturabilen bu oluşumlar mikrobiyalitler olarak adlandırılıyor.

Van Gölünün Oluşumu ve ÖzellikleriVan Gölünün Mikrobiyalitleri, kayaç benzeri yapılardır, siyanobakterilerin ve bazı mikroalglerin fotosentezi ile ve çevrelerindeki sudan kalsiyum karbonat çökeltmeleri ile oluşurlar. Milyonlarca yıl önce Dünya’da çok yaygın olarak bulunan mikrobiyalitler günümüzde çok az yerde ve sınırlı sayıda bulunuyor. Van Gölünün mikrobiyalitler dünyanın en büyükleridir. Büyüklükleri 30 cm’den 18 metreye kadar değişiyor. Bulundukları derinlik ise1,5 metre ile 22 metre arasında değişmektedir

Mikrobiyalitlerle ilgili araştırmaları son dönemlerde özellikle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yapıyor. Van Gölünün atında bugüne kadar on ayrı yerde mikrobiyalit kolonisi tespit edildi. Bunlardan ikisi 1991 yılından önce, sekizi ise geçtiğimiz iki yılda bir ekip tarafından tespit edildi.

Van Gölünün Oluşumu ve ÖzellikleriVan Gölünün özellikle mikrobiyalitlerin tepe noktalarından su çıkışına ilişkin bilimsel ve görsel bir kayıt yoktu. Su çıkışı araştırma notlarında, çatlaklardan sızan suyun yukarıya çıkarken zamanla dağıldığı, bu dağılmaya bağlı olarak mikrobiyalitin dallandığı, tepe noktaya ulaşıncaya kadar da su içinde görülemeyecek kadar zayıfladığı şeklinde ifade ediliyordu. Araştırmalarda boyları 8-12 metre arasında değişen mikrobiyalitlerin tepe noktalarının adeta bir su borusu gibi açıldığını ve buradan su çıktığını video ve fotoğraflarla tespit ettiler. Mikrobiyalitler dünyadaki en yaşlı yaşam formu olarak bilinir. Kayaç gibi görünmelerine rağmen aynen mercanlar gibi yaşayan ekosistemlerdir. Ancak mercanların aksine mikrobiyalitlerin sert karbonat yapıları iskelet değildir, biyokimyasal çevredeki mineralizasyonun bir sonucu olarak oluşur.

Van Gölünün Oluşumu ve ÖzellikleriVan Gölünün tuzlu-sodalı sularında özellikleri yönünden 103 çeşit fitoplankton, 36 tür zooplankton ve tek bir tür olan balık inci kefali var. Van Gölü’nün etrafı karadan 430 kilometredir. Yöredeki halkına göre gölde bir canavar yaşadığı rivayet edilir. Tabii ki bu söylentiyi çıkaranların amaçlarının bölgeye turist çekmek olduğu söylense de, bunu araştırmak amacıyla bölgede birçok bilimsel araştırma ekibi çalışmıştır. Van Gölü’nün Peri bacalarına benzetilen mikrobiyalitler dışında farklı oluşumlara rastlanmamıştır.
 
Üst