uydular yaşantımızda hangi alanlarda kullanılır


Uydular yaşantımızda hangi alanlarda kullanılır;

- Uyduların ilk yapılış amacı uzayın ve atmosferin incelenmek istenmesidir. Uzayı tanımak, atmosferi incelemek, uzay ve atmosfer hakkında bilgiler edinebilmek için uydulardan faydalanabiliriz.

- Uydulardan askeri ve siyasi amaçların gerçekleştirilmesi alanında da faydalanmak mümkündür.

- Gelişen teknolojiyle birlikte dünyanın üzerindeki enerji kaynaklarını tespit ederken de uydulardan yararlanıyoruz.

- Televizyon yayınları, gsm yayınları ve diğer yayınlar için uydu sistemlerinden faydalanılmaktadır.

- Hareketli araçların takibi ya da bir yeri bulmak istediğimiz de navigasyon aletleri kullanılır. İşte bu navigasyon aletleri de uydular sayesinde yer tarif ederler.

- Hava durumları konusunda tahminler yapılırken uydulardan yararlanılır.

- Uyduların gösterdiği belirtiler sayesinde doğa olaylarını önceden tahmin edebiliriz.

Gördüğünüz gibi uydular, aslında hayatımızın her alanında vardır. Bazılarını fark ediyoruz bazılarını ise fark edemiyoruz ama hep uydulardan faydalanıyoruz. Uyduların bu kadar hayatımıza girmesi ve alanlarının bu kadar gelişmesinin nedeni uyduların gelişimi için bir çok meslek dalının çalışması ve teknolojinin gelişmesidir.
 

Farkında olmasak da günlük hayatta iletişimimizin tamamını uydular aracılığıyla yürütebiliyoruz. İletişim uyduları sayesinde cep telefonu, internet, uydu tv’leri ve bunun gibi pek çok iletişim aracı kullanılabiliyor.

Uydular uzayın incelenmesi ve gökyüzü cisimleri hakkında bilgilenmemizi sağlar. Yani uzay araştırmalarında kullanılır.
Askeri amaçlarla kullanılan uydular gökyüzünden hedeflerin belirlenmesi, istihbaratların toplanması ve gerekli dinlemeler yapılarak düşmanların takibi amacıyla kullanılır.
İletişim ve haberleşme alanında kullanılır. Televizyon, internet, 3g bağlantı, canlı yayınlar, televizyon ve radyo yayınları uydular aracılığıyla yürütülür.
Hava durumunun belirlenmesinde uydu fotoğraflarının önemli bir payı vardır.
Günümüzde uydu sistemleri o kadar gelişti ki dünya üzerindeki doğal kaynaklar, yeraltı yerüstü kaynaklar uydular aracılığıyla belirlenebilir hale geldi. Yani uydular enerji kontrolünde de önemli bir paya sahip.

Yıllar içinde uyduların sayısı arttı ve faaliyet alanları genişledi. Uydular aracılığıyla dünyanın her yerinden bilgi toplayabiliyor ve dünyanın her yerine bilgi ulaştırabiliyoruz. Uydu teknolojisi geliştikçe haberler daha uzak yerlere daha kısa zamanda ulaşacak ve teknolojinin gelişiminde de olumlu etki yaratacaktır.
 
Üst