USB Aygıtı Yükleme


USB Aygıtı Yükleme
USB Aygıtı Yükleme Nasıl Olur
USB Aygıtı


Aygıtı bağlamadan önce sürücüyü yüklemek gerekip gerekmediğini öğrenmek için aygıtla gelen yönergelere bakın. Normalde, Windows yeni bir aygıtı bağlandığı zaman algılar ve ardından sürücüyü otomatik olarak yükler. Ancak, bazı aygıtlar aygıtı takmadan önce sürücüyü yüklemenizi gerektirir.

Ayrıca, güç anahtarı olan çoğu aygıtın bağlanmadan önce açılması gerekirken diğerlerinin yükleme işlemi sırasında açılması gerekir. Bu gibi inceliklerden dolayı yeni bir aygıtı bağlamadan önce aygıtla gelen yönergeleri okumakta yarar var.

Aygıtınızla gelen yönergeler buradaki bilgilerle çelişirse, aygıtla gelen yönergeleri uygulayın.
 
Üst