Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı güçlerinin hangi kurumlar tarafından ve nasıl kullanılıyor


Türkiye cumhuriyeti devletinde yasama yürütme ve yargı güçlerinin hangi kurumlar tarafından ve nasıl kullanılır Türkiye cumhuriyeti devletinde yasama yürütme ve yargı güçlerinin hangi kurumlar tarafından ve nasıl kullanılır

Yasama: Kanun yapma demektir. Anayasa’mız kanun yapma yetkisini TBMM’ye vermiştir. TBMM genel seçimlerle belirlenen 550 milletvekilinden oluşur.

Yürütme: TBMM tarafından çıkarılan kanunların uygulanmasıdır. Kanunları uygulama görevi cumhurbaşkanı, başbakan ve Bakanlar Kurulu’na aittir.

Yargı: Devletin yargı görevi bağımsızdır. Anayasa’mıza göre bağımsız mahkemeler tarafından yürütülür. Yasalar önünde herkes eşittir.
 
Üst