ülkelerin sağlık ölçütleri


Sağlık ölçütleri nelerdir
toplumdaki sağlık ölçütleri


Toplumun sağlık düzeyinin saptanmasında kullanılan sağlık ölçütleri şunlardır.
A. Ölüm oranları (mortalite)
B. Doğurganlık oranı (fertilite)
C. Hastalık oranı (morbidite)
D. Diğer ölçütler
 
Üst