Türklerin Kullandığı Alfabeler ve Özellikleri Nelerdir

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Türklerin Kullandığı Alfabeler ve Özellikleri Nelerdir
  türklerin kullandığı alfabeler,
  türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla,
  türklerin kullandığı alfabelerin özellikleri

  Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeler
  1 Göktürk Alfabesi
  2 Uygur Alfabesi
  3 Arap Alfabesi
  4 Latin Alfabesi

  Türklerin Kullandığı Alfabeler ve Özellikleri

  Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün kullanılmakta olan alfabeye gelinceye kadar Türklerin alfabelerini birkaç kez değiştirdikleri bilinmekte ve bu konuda şöyle dörtlü bir dizi yapılmaktadır: Göktürk, Uygur, Arap, Latin

  Böyle bir sıralama gerçeği tümüyle yansıtmadığı gibi adlandırmaların “Arap” ve “Latin Alfabesi” diye yapılması da bazı kavram ve değerlendirme kargaşasına yol açmaktadır Tarih boyunca çok geniş ülkelere yayılan ve çok değişik kültürlerle ilişkiler kuran Türkler bu dört alfabenin dışında ,başka alfabeler de kullanmışlardır Gününüzde de söz konusu dört alfabeden başka alfabeler kullanan Türkler vardır

  Öte yandan, İslamiyet’le birlikte Türkler arasında yaygınlık kazanan alfabe, salt Arapların kullandıkları harflerden ibaret olmayıp, ona bazı eklemeler de yapılmıştır Bu nedenle eski yazı ya da Osmanlı alfabesi diye de nitelenen alfabe, Arap alfabesinin Türkçe`ye uygunluk sağlamasına çalışılan geliştirilmiş bir biçimi idi Bu nedenle ona Arap alfabesi değil Arap kökenli alfabe demek daha doğru bir niteleme olur

  Bunun gibi Türkiye Cumhuriyetinde kullanılan alfabe de özgün bir Latin alfabesi olmayıp Latin kaynaklı yeni Türk alfabesidir Nitekim söz konusu alfabenin kabulünü öngören 1928 tarihli yasa “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun” başlığını taşımaktadır