Türklerin ilk denizcisi

'Tarih Bölümü' forumunda Blizzard tarafından 5 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. Türklerin ilk denizcisi kimdir
  İlk Türk Denizci özet
  Bahriyeli ilk Türk askeri kimdir


  Türklerin ilk denizcisi
  Anadolu'daki ilk Türk denizcisi Çaka Bey dir, kurmuş olduğu donanma ise ilk donanma olarak tarihe geçmiştir

  Çaka Bey Hakkında Detaylı Bilgi

  Çaka Bey, 1071 Malazgirt Savaşı'nın hemen sonrasında Türkmenlerin çok kısa sürede AnadoluBatı Anadolu'da hakimiyet kurmuş ve Türk tarihinin ilk deniz savaşı filosunu oluşturarak askeri başarılar kazanmış bir Türk komutanı ve denizcisi coğrafyasına yayıldıkları dönemde,
  Selçuklu ordusundan bağımsız hareket ederek, İzmir (Smyrna)'yı ilk defa olarak Türk idaresine katmış, daha sonra İznik (Nikaia)'da payitaht kurmuş bulunan Anadolu Selçukluları ile güçlerini birleştirmiştir


  Çaka Bey Oğuzlar'ın Çavuldur boyuna mensuptu Malazgirt Savaşı sonrasındaki Bizans İmparatorluğu kuvvetleri ile giriştiği bir çatışmada esir düşmüş, Konstantinopolis'e ***ürülmesini takiben İmparator III Nikephoros Botaniates’in dikkatini çekerek Bizans sarayına alınmıştır Burada çok büyük ilgi görmüş, serbestçe hareket etmesine izin verilmiş ve sonraki yıllardaki başarıları açısından önem arzedecek pek çok bilgi ve tecrübeyi edinmiş, bu arada Yunanca da öğrenmiştir Bizans İmparatorluğu deniz kuvvetlerini yakından incelemiştir 1081 yılında Bizans tahtına İmparator I Aleksios Komnenos geçince hürriyetine kavuşmuştur


  Çaka Bey 1081 yılında elindeki kuvvetlerle İzmir (Smyrna)’yı kuşatmış ve Bizanslılardan almıştır İzmir merkezli bir beylik kurarak sınırlarını genişletmek için mücadeleye başlamıştır 2-3 yıllık bir süre içinde Urla, Çeşme, Sığacık ve Foça’yı zaptederek bu kesimdeki geniş sahil boyunu sınırları içine almıştır Hedefi Ege Denizi nde hakimiyet kurmaktı Bunun için İzmir ve Efes1081’de Ege Denizi'ne açılmıştır Çaka Bey'in komutasındaki bu ilk Türk filosu 1081’de Bizans donanmasını Uzunada açıklarında mağlup etmiştir tersanelerinde, bir kısmı yalnız kürekli, diğer kısmı yelken ve kürekle hareket eden 40 parçadan meydana gelen ilk Türk filosunu kurmuştur Filo


  Çaka Bey, 1081’de yine denize açılarak Sisam ve Rodos adalarını ele geçirmiştir Bizans İmparatoru bunun üzerine Ege’nin hakimiyetini geri almak için yeni bir donanma hazırlatmıştır Ancak gönderdiği donanma, Çaka Bey ile karşılaşmaya cesaret edememiş, Sakız Adası na sığınmıştır Çaka Bey Sakız Adası'nı kuşatmış ise de almaya muvaffak olamamıştır


  Çaka Bey 1081 yılında Çanakkale ve Trakya’nın zaptı ve sonra da Konstantinopolis'i fethetme düşüncesiyle donanmasının başında yeni bir saldırı başlamıştır Edremit dahil, yolu üzerindeki Bizans merkezlerini zapt ede ede Çanakkale sınırlarına dayanmıştır Burada Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarı ve (ve aynı zamanda damadı olan) I Kılıç Arslan’la buluşmuştur Beraberce boğazın en çetin kalesi olan Abidos’u kuşattılar


  Çaka bey'in Kılıç Arslan`la müttefikliği Bizans`ı tedirgin etmiştir ve Kılıç Arslan`ı Çaka Bey'e karşı kışkırtmıştırBunun üzerine Kılıç Arslan Çaka Bey'i öldürttüğü Bizans kaynaklarında iddia edilse de bu konuda görüş birliğine varılmamıştır
   


Yükleniyor...