Türkiye'ye komşu ülkeler hangileridir?
TÜRKİYE’NİN KOMŞULARI

Batı Komşularımız

Türkiye’nin batıda iki komşusu vardır; Bulgaristan ve Yunanistan.

Türkiye’nin kuzeybatı komşusu Bulgaristan’dır. Türkiye’nin Bulgaristan sınırı alçak düzlüklerden oluşur. Meriç Irmağı sınırın küçük bir bölümünü oluşturur.

Bulgaristan’ın ortasında bulunan Balkan Dağları ülkeyi, doğu-batı ekseninde ikiye böler. Sınıra yakın bölgelerde ise Rodop Dağları bulunur.

Meriç, Yunanistan sınırının tamamını oluşturur.

Yunanistan sınırı alçak düzlüklerden oluşur.

Ege’de çok sayıda Yunan adası vardır. Kimi adalar, o kadar yakındır ki, Türkiye’den adadaki arabalar bile seçilebilir.

Yunanistan ile kıta sahanlığı konusunda anlaşmazlık yaşanmaktadır

Doğu Komşuları

Yakın zamana kadar Türkiye’nin iki doğu komşusu vardı: İran ve Sovyetler Birliği. Ancak, 1989 yılında Sovyetler Birliği dağılınca yeni komşularımız oldu.

Gürcistan, Ermenistan ve Nahcivan yeni komşumuz olurken, artık Sovyetler Birliği ile sınırımız kalmadı.

Bu dönemde, İran ile sınırımız değişmedi. Aslında, Türkiye-İran sınırı, yüzyılları aşan, ülkemizin en eski sınırıdır.

Doğu sınırımızın tamamı dağlık bölgelerden oluşur.

Kısa aralıklarla akarsular sınırı çizse de, genellikle doğu sınırımızı dağların zirveleri oluşturur.

1990’ların başında Ermenistan’ın giriştiği bir işgal hareketi ile Türkiye’nin Azerbaycan ile teması kesilmiştir. Ermenistan, hala bu toprakları işgal etmektedir.

Güney Komşularımız

Türkiye’nin güney sınırını Suriye ve Irak oluşturur.

Suriye sınırı geniş düzlüklerden oluşur.

Irak sınırı ise dağlıktır.

Irak sınırımız Lozan’da çizilmiştir. Ancak, Musul ve çevresi sorunu Lozan’da çözülememiştir. Türkiye, bölgenin kendisine ait olduğunu savunmuş, ancak İngiltere bölgeyi, yeni kurulan Irak’a bağlamayı başarmıştır.

Suriye sınırımız da Lozan Antlaşması ile çizilmiştir. Ancak, bu antlaşmada Hatay bulunmuyordu.

Bağımsız Hatay, 1939 yılında kendisini fesih ederek, Türkiye’ye katılmaya karar verdi. Suriye bu karara karşı çıktı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde bölgeden sorumlu olan Fransa kararı sessizce onayladı.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst