Türkiyedeki ova isimleri

'Türkiyem' forumunda Ezlem tarafından 1 Ara 2010 tarihinde açılan konu

 1. Türkiyedeki ova isimleri acil lazım

  Ovalar
  AKarsular tarafından derin olarak yarılmamış üzerinde kabarıklar bulunmayan ve eğimi oldukça az olan düzlüklere Ova adı verilir Bu düzlüklerde akarsular genellikle, salınımlar yaparak yatakları boyunca akarlar Bafra Sakarya Konya Büyük Menderes ovaları gibi ovalar bulundukları yerlere göre ikiye ayrılırlar çukur ovalar yüksek ovalar.

  1-Çukur Ovalar
  deniz yüzeyinden olan yüksekliği az ovalara çukur ova denir Çukur ovalar deniz kıyıları boyunca uzanırlarÇukur ovaların denizden yüksekliği en çok 500 mye değin olur Çukurova Sakarya Antalya Ege Bölgesi ve Harranovası gibi ovalar birer çukur ovadır.

  2-Yüksek Ova
  Deniz yüzeyinden olan yüksekliği çok ovalara yüksek ova denir Başka bir deyişle deniz yüzeyinden olan yüksekliği 500 mden çok ovalar yüksek ova adını alır Bunlar genellikle iç bölgelerde bulunurlar.Konya Doğubeyazıt Muş ovaları gibi ovalar yüksek ovadır.Ovalarda da diğer yeryüzü şekilleri gibi oluşum bakımından çeşitlilik gösterirler Bu özellikler ile dört grupta toplanırlar:

  1-Aşıntı (Yontulma) Ovaları
  Aşınmalar sonucu oluşmuş ovalardır Dış güçler yontukdüz ve kabarıklıkları aşındırarak bu ovaları oluştururlar.

  2-Çöküntü Ovaları
  Kırılma olayları sonucu oluşmuş ovalardır Yerkabuğundaki kırılmalardan sonra oluşan çöküntü hendekleri dış güçlerin birikintileri ile dolar ve düzleştirilirse çöküntü ovaları oluşur Batı Anadoludaki Gediz Bakırçay Küçük ve Büyük Menderes Hatayın Amik ovaları gibi.

  3-Birikinti Ovaları

  Dış güçlerin taşıyıp getirdiği birikintilerle oluşmuş ovalardır Genellikle akarsu biriktirmesi ile oluşurlar Birikinti konileri gibi Akarsular taşıdıkları kum çakıl kil gibi dağınık Maddeleri hızlarının ya azaldığı ya da bittiği yerde biriktirerek bu ovaları doğururlar Buraları genellikle yamaçların eteği akarsuların genişleyen vadi tabanları ve ağızlarına yakın olan bölümleridir.

  4-Alüvyal Ovalar
  Akarsuların taşıdığı alüvyonların deniz ve göl kıyılarında sığ yerleri de dolduracak biçimde biriktirilmesi ile oluşmuş ovalardır Gel-git genliği az iç denizlere dökülen akarsular taşıdıkları sürüntüleri döküldükleri göl ya da denizin kıyısında biriktirmeğe başlarlar Zamanla bu birikinti kıyının sığ yerlerini de doldurarak geniş düzlükler oluştururlar Böylece oluşan ovalara alüvyal ovalar adı verilir Çukurova Çarşamba ovaları gibi
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 26 Tem 2014
Yükleniyor...