Türkiye’deki göçler, ne gibi sorunlar oluşturmaktadır? kısaca

#1
Türkiye’deki göçler, ne gibi sorunlar oluşturmaktadır?

Kentlerde oluşan sorunlar;

-İşsizlik artar.
-Ekonomik kalkınma yavaşlar.
-Gecekondulaşma, düzensiz kentleşme olur.
-Konut sıkıntısı yaşanır.
-Çevre sorunu artar.
-Sağlık, eğitim, sosyal (spor vd.) hizmetler aksar.
-Alt yapı (yol, su, elektrik vd.) hizmetleri aksar.Kırsal kesimde oluşan sorunlar;

-Araziler bölünür, verim düşer.
-İşsizlik artar.
-Ekonomik kalkınma yavaşlar.
-Konut sıkıntısı yaşanır.
-Doğal kaynaklar çabuk tüketilir. )
-Köy nüfusu azalır.
-Verimli araziler terk edilir.
 
Üst