Türkiye'de orta yoğunlukta seyrek nüfuslu ve yoğun nüfuslu iller hangileridir

Ülkemizde Nüfus Yoğunluğunun En Fazla Olduğu İller

1 İstanbul
2 Kocaeli
3 İzmir
4 Hatay
5 Bursa
6 Gaziantep
7 Yalova
8 Zonguldak
9 Ankara
10 Sakarya


Ülkemizde Nüfus yoğunluğunun en az olduğu iller

1 Tunceli
2 Erzincan
3 Bayburt
4 Gümüşhane
5 Sivas
6 Ardahan
7 Artvin
8 Çankırı
9 Karaman
10 Kastamonu


Ülkemizde En Fazla Nüfuslu İller

1 İstanbul 12.697.164
2 Ankara 4.548.939
3 İzmir 3.795.978
4 Bursa 2.507.963
5 Adana 2.026.319
6 Konya 1.969.868
7 Antalya 1.859.275
8 Gaziantep 1.612.223
9 Mersin 1.602.908
10 Şanlıurfa 1..574.224


Ülkemizde En Az Nüfuslu İller

1 Bayburt 75.675
2 Tunceli 86.449
3 Ardahan 112.242
4 Kilis 120.991
5 Gümüşhane 131.367
6 Artvin 166.584
7 Çankırı 176.093
8 Iğdır 184.025
9 Bartın 185.368
10 Bilecik 193.169
 
Türkiye’de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır:


1. Fiziki Faktörler


a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılıman iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun değildir.
b. Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşe-li platosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir.
c. Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulunduğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) nüfusça kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır.


2. Beşeri Faktörler


a. Sanayileşme: Bütün Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir.
b. Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi.
c. Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç olduğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zonguldak, Soma, Elbistan buna örnektir.
d. Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaşmıştır.
e. Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan illerimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur.

Nüfus dağılışında; su kaynakları, toprağın verimi, yeraltı zenginlikleri, göçler vb. birçok doğal ve toplumsal faktörlerde etkilidir.
 
Türkiye'de Nüfusu Orta Yoğunlukta Olan İller

Sinop
Kastamonu
Artvin
Gümüşhane
Kırklareli
Çanakkale
Muğla
Kütahya
Burdur
Sivas
Elazığ
Malatya
 
Üst