Türkiye'de ki Sivil Toplum Kuruluşlarının isimleri

'Güncel Bilgiler' forumunda Burcu tarafından 27 Mart 2014 tarihinde açılan konu


 1. Türkiye'de ki Sivil Toplum Kuruluşları Vakıflar, Dernekler, Sendikalar ve Meslek Kuruluşları olmak üzere dört bölümde incelenebilir. Konumuzda bu bölümlerde bulunan sivil toplum kuruluşlarını maddeler halinde vereceğiz.
  VAKIFLAR :
  • Ankara Losemili Cocuklar Vakfı (LÖSEV)
  • Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
  • Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
  • Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
  • Çocuk Vakfı
  • Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV)
  • Geleceğimizin Çocukları Vakfı (GCV)
  • ICEP Uluslararası Kültürel Değişim Programları Burs Vakfı
  • İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
  • İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR)
  • İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
  • Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
  • Kafkas Vakfı
  • Nesin Vakfı
  • Nezih Danyal Karikatür Vakfı
  • Osmanlı Araştırmaları Vakfı
  • Reklamcılık Vakfı
  • Sağlık Vakfı
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV)
  • Sigarayla Savaşanlar Vakfı
  • Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
  • Su Vakfı
  • Tarih Vakfı
  • Toplumsal Araştırmalar ve Kültür - Sanat İçin Vakıf (TAKSAV)
  • TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
  • Temiz Enerji Vakfı (TEMEV)
  • Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
  • TSK Mehmetçik Vakfı
  • Turkiye İnsan Hakları Vakfı
  • Türk Demokrasi Vakfı
  • Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV)
  • Türk Eğitim Vakfı (TEV)
  • Türk Kalp Vakfı
  • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV)
  • Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
  • Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV)
  • Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
  • Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
  • Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)
  • Türkiye Diyanet Vakfı
  • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
  • Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
  • Türkiye Gaziler Kültür ve Dayanışma Vakfı
  • Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)
  • Türkiye Infertilite Vakfı (TİVAK)
  • Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV)
  • Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TUTEV)
  • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
  • Türkiye Zeka Vakfı (TZV)
  • Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı (UPAV)
  • UM:AG Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
  • Umut Vakfı
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü
  • Vehbi Koç Vakfı
  • WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı
  • Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı
  DERNEKLER :
  • AIDS Savaşım Derneği
  • AKUT Arama Kurtarma Derneği
  • Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
  • Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER)
  • Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)
  • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
  • Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
  • Gümrük Müfettişleri Derneği
  • Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)
  • İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD)
  • İnsan Hakları Derneği
  • İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD)
  • Linux Kullanıcıları Derneği
  • Mahalli İdareler Derneği
  • Otomotiv Sanayi Derneği (OSD)
  • Özel Dedektifler Derneği
  • Reklam Yaratıcıları Derneği (RYD)
  • Reklamcılar Derneği
  • Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD)
  • Türk Arşivciler Derneği
  • Türk Dış Ticaret Derneği
  • Türk Farmakoloji Derneği (TFD)
  • Türk Hemşireler Derneği (THD)
  • Türk Kardiyoloji Derneği
  • Türk Psikologlar Derneği
  • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR)
  • Türk Radyoloji Derneği
  • Türk Serbest Mimarlar Derneği
  • Türk Sosyal Bilimler Derneği
  • Türk Toraks Derneği
  • Türkiye Acil Tıp Derneği
  • Türkiye Aile Planlaması Derneği
  • Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
  • Türkiye Diyetisyenler Derneği
  • Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği
  • Türkiye Kızılay Derneği
  • Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD)
  • Türkiye Psikiyatri Derneği
  • Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
  • Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)
  • Ulusal Franchising Derneği (UFRAD)
  • Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
  • Vergi Denetmenleri Derneği
  • Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği
  • Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)
  • Genç Gönüllüler Derneği

  SENDİKALAR :
  • BASS-SEN Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası
  • BELEDİYE-İŞ Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası
  • BEM-BİR-SEN Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası
  • BES Büro Emekçileri Sendikası
  • BİRLEŞİK METAL-İŞ Birleşik Metal İşçileri Sendikası
  • BTS Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası
  • BÜRO MEMUR-SEN Büro Memurları Sendikası
  • ÇELİK-İŞ Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası
  • ÇEİS Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
  • DEMİRYOL-İŞ Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası
  • DİSK Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
  • EĞİTİM-BİR-SEN Eğitimciler Birliği Sendikası
  • EĞİTİM-SEN Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
  • GENEL MADEN-İŞ Genel Maden İşcileri Sendikası
  • GENEL-İŞ Türkiye Genel Hizmet İşçileri Sendikası
  • HAK-İŞ Konfederasyonu
  • HAVA-İŞ Türkiye Sivil Havacılık Sendikası
  • HİZMET-İŞ Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası
  • İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
  • KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
  • KAMU-SEN Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
  • KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
  • KRİSTAL-İŞ Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayi İşçileri Sendikası
  • LASTİK-İŞ Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası
  • MADEN-İŞ Türkiye Maden İşçileri Sendikası
  • MEMUR-SEN Memur Sendikaları Konfederasyonu
  • MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
  • ORMAN-İŞ Türkiye Orman İşçileri Sendikası
  • ÖZ İPLİK-İŞ Tüm Dokuma İplik Trikotaj ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası
  • PETROL-İŞ Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası
  • PÜİS Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası
  • SAĞLIK-İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası
  • SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
  • SOSYAL-İŞ Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası
  • TARIM-İŞ Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayi İşçileri Sendikası
  • TEK GIDA-İŞ Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası
  • TEKSİF Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası
  • TES-İŞ Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası
  • TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası
  • TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
  • TOLEYİS Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası
  • TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
  • TÜRK HARB-İŞ Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası
  • TÜRK KOOP-İŞ Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası
  • TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
  • TÜRKİYE HABER-İŞ Türkiye Posta, Telgraf, Telefon, Radyo ve Televizyon İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası
  • TÜTSIS Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
  • YOL-İŞ Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

  MESLEK KURULUŞLARI:

  • Basın Konseyi
  • Çevre Mühendisleri Odası
  • Elektrik Mühendisleri Odası
  • Fizik Mühendisleri Odası
  • Gemi Mühendisleri Odası
  • Gıda Mühendisleri Odası
  • Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
  • İç Mimarlar Odası
  • İnşaat Mühendisleri Odası
  • Jeofizik Mühendisleri Odası
  • Jeoloji Mühendisleri Odası
  • Kimya Mühendisleri Odası
  • Maden Mühendisleri Odası
  • Makina Mühendisleri Odası
  • Metalürji Mühendisleri Odası
  • Meteoroloji Mühendisleri Odası
  • Mimarlar Odası
  • Petrol Mühendisleri Odası
  • Peyzaj Mimarları Odası
  • PTSB Türkiye Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği
  • Şehir Plancıları Odası
  • Tekstil Mühendisleri Odası
  • TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
  • TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  • TUREB Türkiye Turist Rehberleri Birliği
  • Türk Dişhekimleri Birliği
  • Türk Veteriner Hekimleri Birliği
  • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
  • Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu
  • TürkMMMB Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
  • Türkiye Barolar Birliği
  • TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
  • TTB Türk Tabipleri Birliği
   


Yükleniyor...