Türkiye'de İç Göçlerin Neden ve Sonuçları nedir

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Ezlem tarafından 10 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Türkiye'de İç Göçlerin Sebep ve Sonuçları hakkında bilgi
  Türkiyede İç Göçlerin Sebep ve Sonuçları nelerdir
  Türkiyede İç Göçlerin neden ve Sonuçları

  Türkiyede İç Göçlerin Sebep ve Sonuçları

  İç göçler 1950 'den sonra Ulaşımın gelişmesi ve sanayileşme ile artış göstermiştir

  İç Göçün (Köyden Kente) Sebepleri
  1 Hızlı nüfus artışı,
  2 Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması,
  3 Tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Karadeniz bölgesi için geçerliliğini yitirir)
  4 Eğitim hizmetleri, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği,
  5 Kan davaları ve terör
  6 İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri
  7 Sağlık hizmetlerinin yetersizliği (en az etkili)
  8 İş imkanlarının sınırlı olması
  9 Kentlerde sanayinin gelişmiş olması
  Köyden Kente Göçün Sonuçları
  1 Nüfusun dağılışında dengesizlik olur
  2Yatırımların dağılışında dengesizlik olur
  3 İşsizlik ortaya çıkar
  4Konut sıkıntısı olur Sonuçta gecekondulaşma olur
  5Sanayi tesisleri (fabrikalar) kent içinde kalır
  6 Çevre sorunları artar
  7Trafik, eğitim-sağlık problemleri olur
  8Alt yapı hizmetlerinin ***ürülmesi zorlaşır
  9Kültür çatışması olur
  10Kırsal kesimdeki yatırımlarda verimsizlik olur
  Köyden Kente Göçü Önlemek İçin
  1Sulamalı tarım yaygınlaştırılmalı,
  2Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalı
  3Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli
  4Eğitim -sağlık hizmetleri geliştirilmeli
  5Tarıma dayalı sanayi kolları kırsal kesime kaydırılmalı
  6Alt yapı hizmetleri geliştirilmeli (yol ,su, elektrik, haberleşme)

  Göçün Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Sonuçları

  Kentler, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, köy yaşamından tamamen soyutlanmış bir yaşamı değil köy kent sürekliliğini sağlayan bir yaşam şeklini göç olgusuyla birlikte geniş kitlelere sunmaktadır Bu şekilde yaşayan kitlelerin sayısı 3 dünya ülkelerinde kent nüfusunun ortalama olarak %30’una ulaşmaktadır


  Kırdan kente gelenler fiziksel altyapı sorunları yanında kentle ve toplumla nasıl bütünleşecekleri konusunda da sıkıntı çekmektedirler Kısacası, kültürel kimlik, dini kimlik, etnik kimlik ve siyasal kimlik arayışları Türk toplumunu bunalıma itmiştirKentleşme ve kentlileşmenin siyasal kültür yada davranışlarda büyük değişikliklere yol açtığı iddia edilmektedir Siyasal kültürü, tutum, inanç, duygu ve değer yargılarından siyasete ilişkin olanlarının oluşturduğu bir bütün olarak tanımlarsak, kentleşme sürecinde, tutum, inanç, duygu ve değer yargılarındaki değişmelerin siyasal kültüre de yansıdığını söyleyebiliriz


  İç göçü durdurmak amacıyla uydu kent oluşturmak yada köylere geri dönüştürmek gibi bazı projeler de üretilmiştir “İç göç hareketleri sanıldığı gibi köy-kent göçüyle sınırlı değildir; aksine, özellikle son dönemlerde kentler arası göçün ve hatta köyler arası göçün bundan daha ağırlıklı oluşu bir diğer önemli noktadır Örneğin, İstanbul’la ilgili mevcut sayısal veriler ve yapılan araştırmalar özellikle son dönemlerde İstanbul’a gelenlerin sadece köylüler olmadığını, buna karşılık ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen kentlilerin çok daha ağırlıklı olduğunu göstermektedir Bütün bu göstergeler öncelikle nüfus hareketlerinin algılandığı gibi sadece köylü göçü olmadığını göstermektedir Nüfus kaybeden alanlar sadece köy kökenli değil, kent ve kasabalarında yaşayan diğer grupları da, daha da önemlisi, kültürel, ekonomik ve de toplumsal birikimlerini de göndermektedirler Göçün seçiciliğinin ve yönünün göç veren alanların hem köylerinde, hem de kentlerinde erozyona neden olduğu söylenebilir”

  Göçün olumsuz etkileri ekonomik boyut yanında toplumsal yaşam bakımından da söz konusudur Örneğin, “İstanbul'da suç oranı bakımından 2003’e oranla 2004'te yüzde 15'lik bir artış meydana gelmiştir Türkiye nüfusunun yüzde 15'ini barındıran İstanbul, suçların yüzde 25'inin işlendiği yer durumuna gelmiştir Bu durum, 10 milyonu aşkın nüfusuyla İstanbul'un suç oranındaki genel artış oranını belirleyen en önemli kent olduğunu göstermektedir Daha az göç alan Ankara'da ise olay sayısı yüzde 7 oranında azalmıştır”
   


Yükleniyor...