Türkiyede deprem bölgeleri haritası


Türkiyenin Deprem haritası
Türkiyedeki Deprem Kuşakları
Türkiyedeki Deprem Bölgeleri

Kuzey Anadolu Deprem Bölgesi

Saroz Körfezinden Marmara Denizine oradan İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce, Hendek, Bolu, Çankırı, Amasya, Tokat, Erzincan ve Erzurumdan Van Gölünün kuzeyine kadar uzanan bölge.

Batı Anadolu Deprem Bölgesi

Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakır ovaları, Güney Marmara ve İç Batı Anadoluyu içerisine alan kuşak.

Güneydoğu Anadolu Deprem Bölgesi

Hatay, ıskenderun, Kahramanmaraş olduğundan Van Gölünün güneyine kadar uzanan hattır.

belirtilen yerler 1. dereceden deprem tehdidi altında olan yerlerdir.
 
Üst