Türkiye’de Bir İlk: Arapça Kitap Fuarı

Züleyha

Yönetici

Türkiye’de Bir İlk Arapça Kitap Fuarı.jpgTürkiye’de Bir İlk: Arapça Kitap Fuarı
Türkiye’de Arapça Kitap Fuarı yapmak dile kolay. Çünkü bizim Arapça ile ilişkilerimiz Osmanlı’nın yıkılışından sonra tamamen kesilmişti. Arapça eğitim öğretim ve kitaplar yasaklandı. Dildeki sadeleştirme çalışmaları sonrası Arapça kökenli kelimeler ilim ve sosyal hayatın dışına itildi. Oysa bin yılı aşkın bir zamandır Türkçe, Farsça’nın yanında Arapça ile de etle tırnak gibiydi. İstanbul ve benzeri kültür merkezleri bir yana, Anadolu’nun köylerinde bile âlimlerimiz Arapça kitaplar yazıyorlardı. Osmanlı coğrafyasında Arapça, hem din dili, hem kültür dili hem de ilim diliydi. Tabii sadece Arapça değil, Farsça da aynı şekildeydi. Âlimlerimiz, bu dilleri ana dili gibi konuşuyor, bu dillerde şiirler ve eserler yazıyorlardı. Bu kültür ve ilim ortamında bizim dilimiz de daha güçlü bir ifade hüviyetine sahip olmuştu. Osmanlı Türkçesi bir milyondan fazla kelime ile çok güçlü bir yazı diliydi.

Arapça ve Farsça ile irtibatımızın kesilmesi büyük bir travmaya sebep oldu. Tarihi bağlarımız, kardeşliklerimiz unutulur hale geldi. Çünkü hafızamız silindi, kelimelerimiz alındı. 90’lı yıllardan sonra başlayan kıpırdanış da, her seferinde 70 yıllık kopukluğu hissettirerek devam ediyor. Fakat yine de adım atmak, umutlu olmak gerekiyor. Arapça kitap Fuarı da bunun en güçlü ayaklarından biri. Türkiye’de Arapça Kitap Fuarı çok sağlam adımlarla başlıyor. 12-21 Şubat 2016 tarihleri arasında TYB İstanbul Şubesi ve Haşimi yayınevi organizasyonuyla Sultanahmet’te düzenleniyor. İslami ilimler, kültür ve tarihimize dair eserler, İslam dünyasından yayınevleri ve âlimler, yazarlar, yayıncılar bu fuarda bir araya gelecek. Ayrıca Mart ayında da CNR Kitap Fuarı’nda Arap yayıncılar ilk kez ayrı bir bölümde yer alacak. Bütün bunlar dile kolay gelse de gerçekten büyük işler…
 
Üst