Türkiye’de askeri müdahaleler

Türkiye'de Askeri Müdahaleler (Bir Açıklama Modeli)
Birsen Örs
Derin Yayınları / Araştırma Dizisi
İstanbul, 1996
ISBN : 9753531230


Bu çalışmanın temel sorusu, Türkiye'de askerlerin neden siyasete müdahale ettikleri olmakla beraber, aynı zamanda askerlerin siyasetten nasıl uzaklaştırılabileceği sorusu ile de ilgilenmektedir.
Bu nedenle, model kurulduktan sonra, aynı bölümde sivilkontrolün nasıl sağlanabileceği, diğer bir deyişle askeri müdahalelerin nasıl asgariye indirilebileceği sorusuna yanıt bulmak amacıyla, çeşitli yazarların bu konudaki görüşleri ele alınmıştır. Özellikle bu konuda çalışan Huntington ve Nordlinger'in sivil kontrol modelleri üzerinde durularak, Türkiye'de sivil kontrolün nasıl sağlanabileceği tartışılmıştır.
(Arka Kapak)
 
Üst