Türkiye bölgelerinin ismi nedir ?

Türkiye bölgelerinin ismi nedir ?

Türkiye'nin coğrafi bölgeleri, 6 Haziran - 21 Haziran 1941 tarihleri arasında Ankara'da toplanan Birinci Coğrafya Kongresi tarafından belirlenmiştir. Kongre ilk, orta ve lise müfredat programları ile ders kitapları, coğrafya terimleri ve coğrafî isimlerin yazılması, Türkiye Coğrafyası'nın ana hatları ve yerlerin adlandırılması üzerinde çalışmalar yapmak amacıyla toplanmıştı. Bu çalışmanın sonucunda Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrilmiş olması, dağların Anadolu'nun iç kesimlerini kıyılardan ayırması, iklim, ulaşım ve bitki örtüsü gibi kriterler dikkate alınarak Türkiye'nin coğrafi bölgeleri belirlenmiştir.


Marmara
Ege
Akdeniz
Karadeniz
Doğu Anadolu
İç Anadolu
Güneydoğu Anadolu
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Ege
Marmara
İç Anadolu
Doğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu
Akdeniz
Karadeniz
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst