Türkçe'yi resmi dil olarak kabul eden Türk Beyliği hangisidir?

Türkçe'yi resmi dil olarak kabul eden Türk Beyliği hangisidir?


Türkçe'yi resmi dil olarak kabul eden ilk Türk Beyliği Karamanoğulları'dır. Türkmen asıllı olan Karamanoğulları, 13. ila 15. yüzyılları arasında İç Anadolu'da yaşamış olan bir Anadolu Beyliği'dir.

Karamanoğullarının kökeni Azerbaycan’dan Sivas’a göç eden Hoca saadettin’in oğlu Nur-i Sufi’ye dayanmaktadır. Buradan Torosların eteğinde olan Larende kasabasına gelip yerleşmişlerdir.Karamanoğulları Oğuzların Avşar boyundandırlar. Nur-i Sufi’nin oğlu Kerimeddin Karaman Bey 13. yüzyılda buradan başlamak üzere Kilikya bölgesinin büyük bir kısmında güç sahibi olmuş. bunun üzerine Anadolu Selçuklu Devleti sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından bölgenin beyi olarak atanmıştır.

1403 yılında Timur’un Anadolu seferi sırasında Timur’a bağlılığını sunan beyliğin yönetmi bizzat Timur tarafından Karamanoğlu Mehmet Bey’e verilmiştir.
 
Üst