Türk edebiyatında ilkler


edebiyatımızdaki ilkler,türk edebiyatında ilk gazeteler,türk edebiyatında ilk roman,türk edebiyatında ilk deneme

Türk Edebiyatında İlkler

1- Resmi İlk Türk Gazetesi Takvim-i Vakai 1831
2- Yarı Resmi İlk Türk Gazetesi Ceride-i Havadis 1840
3- Özel İlk Türk Gazetesi Tercüman-ı Ahval 1860 ( Şinasi ve Agah Efendi)
4- İkinci Özel Türk Gazetesi Tasvir-i Efkar 1862( Şinasi)
5- Yurt Dışında Çıkan İlk Türk Gazetesi Hürriyet 1868 ( Namık Kemal-Ziya Paşa)
6- İlk Türkçe Dergi Mecmua-i Fünun 1861 ( Munif Paşa)
7- İlk Edebi Dergi Servet-i Fünun 1891 ( 1896 da Tevfik Fikret , 1901 de H. Cahit Yalçın yönetti. Cumhuriyet döneminde Uyanış adıyla çıktı. 1944 te kapandı.)
8- İlk Çeviri Roman Terceme-i Telamak 1862 ( Fenelom dan Yusuf Kamil Paşa çevirisi)
9- İlk Türk Romanı Taaşşuk-ı Talat ü Fıtnat 1872 ( Şemsettin Sami)
10 -İlk Edebi Roman Namık Kemal
11- Batı Tekniğine Uygun İlk Roman Aşk-ı Memnu ( Halit Ziya Uşaklığil)
12- İlk Köy Romanı Karabibik ( Nabizade Nazım) 13- İlk Psikolojik Roman Eylül ( M. Rauf )
14- İlk Tarihi Roman Cezmi ( Namık Kemal)
15- İlk Realist Romanlar Sergüzeşt 1889 ( Samipaşazade Sezai) Araba Sevdası 1896 ( Recaizade Mahmut Ekrem)
16- İlk Türkçe Sözlük Divan-ı Lügat-it Türk ( Arapça/ Türkçe) Kaşgarlı Mahmut Muhakemetül Lügateyn ( Farsça/ Türkçe) Ali Şir Nevai
17- İlk Antoloji ( Tezkire) Mecalis ün Nefais ( Ali Şir Nevai)
18- Anadolu da Yazılan İlk Antoloji Hest Behişt ( Edirne li Sehi Bey)
19- İlk Hikaye Letaifi Rivayet , Kıssadan Hisse ( Mithat Efendi)
20- Batılı Anlamda İlk Hikaye Küçük Şeyler ( Sami Paşazade Sezai)
21- İlk Tiyatro Eseri Şair Evlenmesi ( Şinasi)
22- Sahnelenen İlk Tiyatro Eseri Vatan Yahut Silistre ( Namık Kemal)
23- İlk Makale Mukaddime ( Şinasi) Tercüman-ı Ahval in önsözü olarak.
24- İlk Çeviri Şiir Tercüme-i Manzume ( Şinasi)
25- İlk Folklor İncelemesi Durub-i Emsal-i Osmaniye ( Osmanlı Atasözleri) Şinasi 26- Noktalama İşaretlerini İlk Kullanan Şinasi
27- Aruz Veznini İlk Kullanan Türk Şairi Yusuf Has Hacip ( Kutadgu Bilig)
28- İlk Divan Şairi Hoca Dehhani
29- İlk Köy Şiiri Köylü Kızların Şarkısı ( Muallim Naci)
30- İlk Anı Magosa Anıları ( Namık Kemal)
31- İlk Gezi Yazısı Avrupa da Bir Cevelan ( Ahmet Mithat Efendi)
32- İlk Eleştiri Yazısı Şiir ve İnşa ( Ziya Paşa)
 
Üst