Türk beşler ne demektir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Büsra tarafından 22 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu


 1. Türk beşler ne demektir?
  Türk beşler nedir
  Türk beşleri  ‘Beşler’in en yenilikçisiydi
  ‘Türk Beşleri’nin sonuncusu Necil
  Kazım Akses hayata gözlerini yumdu. Akses, bestelerinde yerel müzik kültüründen
  de yararlanmıştı


  ANKARA – Çağdaş Türk müziği tarihine ‘Türk
  Beşleri’ diye geçen grubun hayattaki son temsilcisi Necil Kazım Akses,
  dün 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Necil Kazım Akses’in ölümüyle
  aralarında Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Anlar
  ve Ahmed Adnan Saygun gibi ustaların yer aldığı ‘Türk Beşleri’
  dönemi de sona ermiş oldu.
  İlk kuşak bestecilerimiz arasında öncü
  akımlara ve yeni müzik tekniklerine en fazla yakınlık gösteren besteci
  olarak nitelendirilen Necil Kazım Akses, 6 Mayıs 1908′de İstanbul’da doğdu,
  7 yaşında keman dersleri almaya başladı. 14 yaşında Mesut Cemil
  Bey ile viyolonsel çalışan sanatçı konservatuvarın ardından eğitimini Viyana ve
  Prag’da sürdürdü.
  Ankara Devlet Konservatuvarı’nda öğretmenliğin yanı sıra yöneticilik ve kültür
  ataşeliği de yapan Aksel, 1971′de Devlet Sanatçısı unvanını almıştı. Akses,
  orkestra ve koro eserleri yanında, konçertolar, oda müziği parçaları, şan
  ve piyano parçaları ile sahne müzikleri de besteledi. Çağımızın çeşitli
  kompozisyon tekniklerini ve stillerini yakından tanıyan Necil Kazım Akses, ilk
  döneminde daha çok halk müziği, daha uzun olan ikinci dönemindeyse
  klasik Türk müziği birikiminden yararlandı. Sanatçı yaratıcılığını 80 yaşından sonra
  da sürdürmüş, örneğin ‘5. Senfoni’sini bu dönemde yazmıştı. Türk müziğine
  sayısız
  eser kazandıran Akses’in ‘Ankara Kalesi’ adlı senfonik şiiri, piyano
  için ‘Minyatürler’, keman ve viyola konçertoları, orkestra için ‘Konçerto’ ve
  ‘Ballad’ı, beş senfonisi ve
  yaylılar için dört ‘Kuartet’i başlıca yapıtları
  arasında sayılabilir.
  Bir yıldır rahatsız olan sanatçının cenazesi
  perşembe günü düzenlenecek törenle defnedilecek. Ancak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve
  Devlet Konservatuvarı aralarında karar veremedikleri için yetkililer kesin bir açıklama
  yapamıyor. Her iki kurum da töreni kendi bünyesinde düzenlemek istiyor.
  Sanatçının ölümü üzerine Kültür Bakanı İstemihan Talay, Necil Kazım Akses’i
  Türk müziğinin mimarı olarak nitelendirdi ve Türk Beşleri’nin en genci
  ve sonuncusunun yitirilişinden duyduğu üzüntüyü belirtti. (Kültür Sanat)Bugünü etkileyenlerden
  Ahmet
  Say
  Necil Hoca’nın en önemli özelliği diğer Türk Beşleri gibi sıfırdan
  başlamasıdır. Türkiyede kompozisyonu sıfırdan oluşturdular, kurumsallaştırdılar.
  Türk müziğini çağdaş ölçüde
  bir seviyeye getirdiler. Necil Kazım Akses’in ayırt edici vasfı ise
  yenilikçi, hatta avangard akımlara yakın olmasıydı.
  Ayla Erduran
  Kendisini çok
  takdir ediyordum ve seviyordum. Müziğin babası gibi, Türkiye’nin iftihar edebileceği
  bir insan. İdil Biret, Ayşegül Sarıca ve ben konserlerimizde kendisinin
  eserlerini seslendirirdik ve hepimiz çok severdik.
  Suna Kan
  Benim
  müzik hayatımda çocukluğumdan beri yeri olan bir büyük ustayı kaybetmenin
  üzüntüsünü yaşıyorum. Yaratıcıların, bestecilerin belki de en büyük şansları ölseler
  de besteleri ve eserleri ile yaşayacak olmalarıdır. Necil Kazım Akses’in
  yetiştirdiği ikinci üçüncü kuşakların müziğe olan etkileri hala ortadadır.

  Tuluyhan Uğurlu
  Çok üzüldüm. Adnan Saygun, Necil Kazım Akses, Cemal Reşit
  Rey, bunların yerleri doldurulmaz. Bu insanların açmış oldukları yolda biz
  ilerliyoruz. Onların besteleri ile açtıkları yoldan ilerlemekten onur duyuyoruz.
  Hasan Ferit Alnar, (1906-1978) dünya müzikçileri arasında “geleneksel” müzikten
  gelerek evrensel müziğe geçen ve bu alanda uluslararası başarılar elde
  etmiş türk bestecilerindendir. Klasik Türk Müziği öğeleriyle Batı müziği tekniklerini
  bağdaştırma çalışmalarıyla tanınır.
  Küçük yaşta geleneksel sanat müziğine başlayan ve
  on dört yaşındayken İstanbul’da bir “kanun virtüozu” olarak ün yapan
  Alnar, ilk gençlik yıllarında özel olarak armoni, kontrpuan ve füg
  dersleri alarak yeteneğini çoksesli müzik alanına kaydırdı. 16 yaşındayken ilk
  bestesini yaptı. O yıllar İstanbul Sultanisi’nde okuyor, aynı zamanda geceleri,
  Darüt Talimi Musikisi topluluğuyla sahneye çıkıyordu. Yine o sıralar aynı
  toplulukla Berlin’e giderek Alman Polydor firması için birkaç plak doldurdu.
  Bu yolculuklarından birinde Berlin Yüksek Okul müdürü ve besteci Franz
  Schreker ile tanışan Alnar çok sesli bestelerinin Schreker’in ilgisini çektiğini
  görünce, bitirmek üzere olduğu İstanbul Mimarlık Akademisi’nden ayrıldı ve devlet
  bursuyla 1927′de Viyana’ya yerleşti. Viyana Devlet Müzik Akademisi’nin bestecilik bölümünde
  Joseph Marx’ın öğrencisi oldu, ardından Oswald Kabas ile orkestra şefliği
  çalıştı.
  1932’de Türkiye’ye döndü ve İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda orkestra şefliği,
  Belediye Konservatuarı’nda müzik tarihi hocalığı yaptı. 1936’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na
  (Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası) şef olarak atandı ve Ankara’da ilk
  opera temsilerini hazırladı. Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası’nın şefi Dr. Praetorius’un ani
  ölümü üzerine, orkestranın şefliğini 1946 yılında üstlenen Hasan Ferit Alnar,
  altı yıl boyunca sürdürdüğü bu görevi, sağlığının bozulması dolayısıyla bırakmış,
  bir süre sonra tekrar Viyana’ya yerleşip çeşitli orkestraları konuk şef
  olarak yönetmiştir. 1964 ‘te yurda döndükten sonra sanat yaşamını başkentte
  sürdürmüştür.
  Yapıtlarında Klasik Türk müziği bilgisinden büyük ölçüe yararlanan Alnar’ın
  bu açıdan en çok dikkati çeken yapıtı, 1944-1951 yılları arasında
  bestelediği Kanun ve Yaylı Sazlar Orkestrası İçin Konçerto’dur. İlk kez
  1958’de yaylı sazlar dörtlüsü eşliğinde Ferit Alnar tarafından Ankara’da seslendirilen
  yapıt, daha sonra Cem Mansur yönetimindeki orkestra eşliğinde Ruhi Ayangil
  tarafından uzunçalara kaydedildi. Bu konçertoyla, Türkiye’de ilk kez geleneksel bir
  çalgıyı “solo” olarak değerlendirmiştir.
  Türk halk müziğine de ilgi gösteren
  Hasan Ferit Alnar, halk müziği gereçlerini örneğin “Prelüd ve iki
  Dans” adlı orkestra yapıtında kullanmıştır. Bestecinin en çok seslendirilen yapıtlarından
  bir başkası da "Viyolonsel Konçertosu"dur. Sanatçı, Türkiye’de çekilen tümüyle renkli
  ilk film olan Halıcı Kız’ın müziğini de bestelemiş ve kanunu
  kendisi seslendirmiştir. Klasik Türk Müziği alanındaki besteleri ise son dönemde
  sık sık seslendirilmeye başlamış ve kayıtları yayınlanmıştır.
  Türk beşlerinin
  içinde yer alan Alnar, teksesli Türk Müziğinden yetişmiş olmasıyla ayrı
  bir yere sahiptir.
  KANUN KONÇERTOSU
  Ferid ALNAR daha önce tasarladığı
  bu konçertoyu 1946 yılında Roma’da bulunduğu sıralarda yazmaya başlamış ve
  ertesi yıl Ankara’da tamamlamıştır. Kanun Konçertosu ilk defa 1951 yılında
  Viyana Radyosu’nda Viyana Senfoni Orkestrası işliğinde yayınlanmıştır. ALNAR, daha sonraları
  konçertonun 3. bölümünü beğenmeyerek bu bölümü yeniden yazmıştır. İlk bölümü
  teması Giriftzen Asım Bey’in "Rast Peşrev"inden esintilidir. Kadansta kanun taksimi
  sergilendikten sonra,ana temanın tekrarlanmasıyla bölüm biter. İkinci bölüm kanun ve
  orkestranınm diyaloğunu saba makamının etkisinde mistik bir hava ile sürdürür.
  Hareketli üçüncü bölümde ana tema kanun ve orkestra tarafından birlikte
  işlenerek Rast Peşrevi’ne ulaşan çizgilerle sona erer.
  Eser bestecisinin dışında
  Ruhi AYANGiL ( 1988, Ankara) ve Tahir AYDOĞDU (1997,İstanbul,CRR Senfoni
  Ork.),2O-21 Kasım I998 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şef T.Strugala tarafından seslendirilmiştir.7
  Aralık 1998′de de SCA Vakfı’nın düzenlediği ödül töreni ile 1998
  yılı en büyük ödülü cumhurbaşkanımız tarafından F.ALNAR’a verilmiş, bu ödül
  töreni sonrası konçerto Anadolu Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ve Tahir AYDOĞDU
  tarafından tekrar seslendirilmiştir. Aynca 26-27 Şubat I999′da İzmir Devlet Senfoni
  Orkestrası ile şef Hikmet ŞİMŞEK yönetiminde Kanun Konçertosu Tahir AYDOĞDU’nun
  solistliğinde tekrar seslendirilmiştir.
  Eserleri
  ŞAN VE ORKESTRA ESERİ
  “Üç
  Şarkı”, soprano ve orkestra için, 1948.
  ORKESTRA ESERLERİ VE
  KONÇERTO
  “Romantik Uvertür”, 1932. “Prelüd ve İki Dans”, 1935. “Türk Suiti”,
  1936. “İstanbul, Orkestra Suiti”, 1937 – 1938. “Viyolonsel Konçertosu”, 1943.
  “Kanun Konçertosu” kanun ve yaylılar orkestrası için, 1944 – 1951.
  ODA VE SAHNE MÜZİKLERİ
  Trio, “Fantezi”, 1929. “Süit”, keman ve
  piyano için, 1930. Yaylılar Kuarteti, 1933. “Yalova Türküsü”, 1932. “Sarı
  Zeybek”, 1932. Goethe’nin “Faust”u üzerine müzik, 1944.
  FİLM VE
  GELENEKSEL MÜZİK ESERLERİ
  “İstanbul Sokakları”, 1931. (Film Müziği) “Namık Kemal”, 1949.
  (Film Müziği) “Halıcı kız”, 1953. (Film Müziği) “Kelebek Zabit”, tek
  sesli operet, 1922. “On Saz Semaisi”, 1926. “Bayati Araban Peşrev”,
  1927. “Bayati Araban Saz Semaisi”, 1927. ‘Segah Peşrev”, 1927. “Sözsüz
  Romans”…


  Alıntı..
   


Yükleniyor...