Tüm zıt anlamlı kelimeler tablosu

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Masal tarafından 10 Kasım 2010 tarihinde açılan konu


 1. Zıt Anlamlı sözcüklerin tablosuna aşağıdan bakabilirsiniz.

  SÖZCÜKZIT ANLAMISÖZCÜKZIT ANLAMI
  acemiustagalipmağlup
  aktifpasifgençyaşlı
  azamiasgarigüzelçirkin
  artıeksigerçeksahte
  açıkkapalıhatırlamakunutmak
  alçakyüksekhırçınuysal
  altüsthızlıyavaş
  ağırhafifıssızkalabalık
  acıtatlıinişçıkış
  arkaönilkson
  azalmakçoğalmakindirimzam
  afacanusluiyikötü
  alçak gönüllükibirlidış
  alıcısatıcıincekalın
  anormalnormalkatıyumuşak
  akkarakaybetmekbulmak
  astüstkederneşe
  atılgançekingenkalabalıktenha
  aşağıyukarıkuruyaş
  aynıfarklıkışyaz
  aydınlıkkaranlıkkıtbol
  bekârevlikirlitemiz
  bollukkıtlıkmedeniilkel
  borçalacaködülceza
  bulanıkdurunazikkaba
  başlamakbitirmeknegatifpozitif
  büyükküçükminimummaksimum
  batıdoğuneşeliüzgün
  barışsavaşövmekyermek
  bağımsızlıktutsaklıkpahalıucuz
  çekmekitmekretkabul
  çarpmabölmesaldırısavunma
  cömertcimriseyreksık
  çalışkantembelsoyutsomut
  cevapsorusığderin
  cesaretkorkaklıksuçlumasum
  cılızgürbüzsabahakşam
  çabukyavaşerkengeç
  dertdermantekilçoğul
  darılmakbarışmaktertiplidağınık
  dikeğiktavantaban
  donukparlakuyumakuyanmak
  durubulanıkusluyaramaz
  düşgerçekuzakyakın
  düşmandostunutmakhatırlamak
  dahilhariçperakendetoptan
  dikitsarkıtgecegündüz
  eskiyenidoğruyanlış
  el(yabancı)tanıdıküretimtüketim
  eksikfazlayüksekalçak
  esaretözgürlüktazebayat
  erkekkadınihtiyargenç
  fakirzenginaçıkkapalı
  geçmişgelecekgenişdar
  geriileri
    2. Zıt anlamlı Kelimelern devamına buradan bakabilirsiniz.

  Yaramaz – Uslu
  Zengin – Fakir
  Kurnaz – Saf
  Sade – Gösterişli
  Soru – Cevap
  Sığ – Derin
  Deniz – Kara
  İlk – Son
  Birinci – Sonuncu
  Eski – Yeni
  Taze – Bayat
  Aydınlık – Karanlık
  Ölü – Diri
  Ucuz – Pahalı
  Öz – Üvey
  Zayıf – Şişman
  Parlak – Mat
  Sık – Seyrek
  Koyu – Açık
  Sorun – Çözüm
  Dost – Düşman
  Gelir – Gider
  Galip – Mağlup
  Galibiyet – Mağlubiyet
  Kış – Yaz
  Usta – Acemi
  Çarpma – Bölme
  Toplama – Çıkarma
  İthalat – İhracat
  Barış – Savaş
  İyi – Kötü
  Güzel – Çirkin
  Ön – Arka
  Sağ – Sol
  Boş – Dolu
  Alçak – Yüksek
  Küçük – Büyük
  Alt – Üst
  Aşağı – Yukarı
  Siyah – Beyaz
  Uzun – Kısa
  Yaşlı – Genç
  Az – Çok
  Aşağıda – Yukarıda
  Tembel – Çalışkan
  Hızlı – Yavaş
  Akıllı – Aptal
  Sevinçli – Üzgün
  Sevimli – Sevimsiz
  Düz – Eğri
  Doğu – Batı
  Kuzey – Güney
  Sözel – Sayısal
  Sıcak – Soğuk
  Ağır – Hafif
  Aç – Tok
  Temiz – Kirli
  Dar – Geniş
  Sert – Yumuşak
  İnce – Kalın
  Çift – Tek
  Hızlı – Yavaş
  Açık – Kapalı
  Tatlı – Acı
  Kolay – Zor
  Gece – Gündüz
  Akşam – Sabah
  Doğru – Yanlış
  Uzak – Yakın
  Gülmek – Ağlamak
  Hayal – Gerçek
  Islak – Kuru
  barış – savaş
  iyi – kötü
  güzel – çirkin
  ön – arka
  sağ – sol
  boş – dolu
  alçak – yüksek
  küçük – büyük
  alt – üst
  aşağı – yukarı
  siyah – beyaz
  uzun – kısa
  yaşlı – genç
  az – çok
  aşağıda – yukarıda
  tembel – çalışkan
  hızlı – yavaş
  akıllı – aptal
  sevinçli – üzgün
  sevimli – sevimsiz
  düz – eğri
  doğu – batı
  kuzey – güney
  sözel – sayısal
  sıcak – soğuk
  ağır – hafif
  aç – tok
  temiz – kirli
  dar – geniş
  sert – yumuşak
  ince – kalın
  çift – tek
  hızlı – yavaş
  açık – kapalı
  tatlı – acı
  kolay – zor
  gece – gündüz
  akşam – sabah
  doğru – yanlış
  uzak – yakın
  gülmek – ağlamak
  hayal – gerçek
  ıslak – kuru
  yaramaz – uslu
  zengin – fakir
  kurnaz – saf
  sade – gösterişli
  soru – cevap
  sığ – derin
  deniz – kara
  ilk – son
  birinci – sonuncu
  eski – yeni
  taze – bayat
  aydınlık – karanlık
  ölü – diri
  ucuz – pahalı
  öz – üvey
  zayıf – şişman
  parlak – mat
  sık – seyrek
  koyu – açık
  sorun – çözüm
  dost – düşman
  gelir – gider
  galip – mağlup
  galibiyet – mağlubiyet
  kış – yaz
  usta – acemi
  çarpma – bölme
  toplama – çıkarma
  ithalat – ihracat

  acemi-usta
  aktif -pasif
  azami-asgari
  artı -eksi
  açık -kapalı
  alçak – yüksek
  alt – üst
  ağır – hafif
  acı – tatlı
  acemi – usta
  galip – mağlup
  aktif – pasif
  genç – yaşlı
  azami – asgari
  güzel – çirkin
  artı – eksi
  gerçek – sahte
  açık – kapalı
  hatırlamak – unutmak
  alçak – yüksek
  hırçın – uysal
  alt – üst
  hızlı – yavaş
  ağır – hafif
  ıssız – kalabalık
  azalmak – çoğalmak
  indirim – zam
  afacan – uslu
  iyi – kötü
  alçak gönüllü – kibirli
  iç – dış
  alıcı – satıcı
  ince – kalın
  anormal – normal
  katı – yumuşak
  ak – kara
  kaybetmek – bulmak
  ast – üst
  keder – neşe
  atılgan – çekingen
  kalabalık – tenha
  aşağı – yukarı
  kuru – yaş
  aynı – farklı
  kış – yaz
  aydınlık – karanlık
  kıt – bol
  bekâr – evli
  bolluk – kıtlık
  medeni – ilkel
  borç – alacak
  ödül – ceza
  bulanık – duru
  nazik – kaba
  başlamak – bitirmek
  negatif – pozitif
  büyük – küçük
  minimum – maksimum
  batı – doğu
  neşeli – üzgün
  barış – savaş
  övmek – yermek
  bağımsızlık – tutsaklık
  pahalı – ucuz
  çekmek – itmek
  ret – kabul
  çarpma – bölme
  saldırı – savunma
  cömert – cimri
  seyrek – sık
  çalışkan – tembel
  soyut – somut
  cesaret – korkaklık
  suçlu – masum
  cılız – gürbüz
  sabah – akşam
  çabuk – yavaş
  erken – geç
  dert – derman
  tekil – çoğul
  darılmak – barışmak
  tertipli – dağınık
  dik – eğik
  tavan – taban
  donuk – parlak
  uyumak – uyanmak
  duru – bulanık
  uslu – yaramaz
  düş – gerçek
  uzak – yakın
  düşman – dost
  unutmak – hatırlamak
  dahil – hariç
  perakende – toptan
  dikit – sarkıt
  el(yabancı) – tanıdık
  üretim – tüketim
  eksik – fazla
  esaret – özgürlük
  taze – bayat