Soru toplumsal hayatı düzenleyen kurallar


toplumsal hayatı düzenleyen kurallar nelerdir madde halinde

toplumsal hayatı düzenleyen kurallar

Toplumda yaşayabilmek için bazı kurallara uymak gerekir. Bu kurallar şunlardır:

Din kuralları: Yaptırım gücü genelde maddî değil manevîdir.

Ahlâk kuralları: Yaptırım gücü manevîdir.

Örf ve âdetler (gelenek-görenek): Yaptırım gücü manevîdir.

Hukuk kuralları: Yazılıdır ve maddî yaptırım gücüne sahiptir. Burada toplumun oto kontrolü yoktur. Artık devlet devreye girmiştir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst