Tiyatro TerimleriTiyatro ile ilgili ne tür çalışma içine girilirse girilsin, karşımıza anlamını bilmediğimiz yada doğruluğundan kuşku duyduğumuz bir yığın kelime çıkar. Çünkü tiyatro; bir çok alanda da olduğu gibi kendine ait bir terminolojiye sahiptir.

A--->
Alegori
Agon

B--->
Belgesel Tiyatro
Biyomekanik Oyunculuk

C-Ç--->
Çerçeve sahne
Çifte kavuklu

D--->
Drama
Dramaturg

E-F--->
Fars
Fuaye

G--->
Gazete Tiyatrosu
Grotesk

H-->
Halk Tiyatrosu
Hipokritos

I- İ--->
İzlenimci Tiyatro
İç Monolog


J--->
Japon Tiyatrosu
Jön Prömiye

K--->
Karakter Komedyası
Kolbaşı

L--->
Lazzi
LaL

M--->
Mim
Muhavere

N--->
Nekre
Nümayiş

O-Ö--->
Oda Tiyatrosu
Ödenekli Tiyatro

P-R--->
Replik
Repertuar

S- Ş--->
Sofita
Soytarı

T--->
Tragedya
Tablo

U-Ü--->
Uyarlama
Üst Sahne

V--->
Varyete
Virtüöz

Y--->
Yüksek Komedya
Yabacılaştırma Etmeni
 
Üst