Tıp Bilimi Namaza Teşvik Ediyor

NAMAZIN HİKMETLERİ

Müslüman, namazı Allahü teâlânın emri olduğu için kılar. Rabbimizin
emrlerinde birçok hikmet, fâide vardır. Yasaklarında da birçok zararların
olduğu muhakkaktır. Bu fayda ve zararların bir kısmı bugün tıp
mütehassıslarınca tesbît edilmiş durumdadır. İslâmiyetin sağlığa verdiği
önemi, hiçbir din ve düşünce vermemiştir. Dînimiz, ibâdetlerin en üstünü
olan namazı, ömrümüzün sonuna kadar kılmayı emretmiştir. Namaz kılan,
sağlık için olan faydalara elbette kavuşur. Namazın sağlık yönünden
sağladığı faydalardan bazıları şunlardır:

1- Namâzda yapılan hareketler yavaş olduğundan kalbi yormaz ve günün
muhtelif saatlerinde olduğu için insanı devâmlı dinç tutar.

2- Günde başını seksen defa yere koyan bir kimsenin beynine ritmik olarak
fazla kan ulaşır. Bu yüzden beyin hücreleri iyice beslendiğinden hâfıza ve
şahsiyet bozukluklarına, namaz kılanlarda çok daha az rastlanır. Bu insanlar
daha sağlıklı bir ömür geçirirler. Bugün tıpta "demans senil" denilen bunama
hastalığına uğramazlar.

3- Namaz kılanların gözleri, muntazam olarak eğilip doğrulmakdan ötürü dahâ
kuvvetli kan devirdaimi olur. Bu sebeble göz içi tansiyonunda artma
olmaz ve gözün ön kısmındaki sıvının devamlı değişmesi temin edilmiş olur.
Gözü "katarakt" veyâ "karasu" hastalığından korur.

4- Namâz kılmaktaki izometrik hareketler, midedeki gıdaların iyi
karışmasına, safranın kolay akmasına ve dolayısıyla safra kesesinde
birikinti yapmamasına, pankreasdaki enzimlerin kolay boşalmasına yardımcı
olacağı gibi, kabızlığın giderilmesinde de rolü büyükdür. Böbreğin ve idrar
yollarının iyice çalkalanmasından, böbrekde taş teşekkülünün önlenmesine ve
mesanenin boşalmasına da yardımcı olmaktadır.

5- Beş vakit kılınan namazdaki ritmik hareketler, günlük hayatda
çalıştırılamayan adale ve eklemleri çalıştırarak, artroz ve kireçlenme gibi
eklem hastalıklarını ve adale tutulmalarını önler.

6- Vücûd sağlığı için temizlik muhakkak lâzımdır. Abdest ve gusül, hem maddi,
hem de ma'nevî bir temizlikdir. işte namaz, temizliğin tâ kendisidir. Zîrâ
hem bedenî, hem de rûhî temizlik olmadan namâz olmaz. Abdest ve gusl bedenî
temizliği sağlar. ibâdet görevini yerine getiren bir kimse, rûhen dinlenmiş,
temizlenmiş olur.

7- Koruyucu hekimlikte, muayyen zamanlarda yapılan beden hareketleri çok
mühimdir. Namaz vakitleri, kan dolaşımını tâzelemek ve teneffüsü canlandırmak
için en uygun vaktlerdir.

8- Uykuyu tanzim eden önemli unsur namazdır. Hattâ vücûtta biriken statik
(durgun) elektriklenme, secde yapmakla topraklama yapılmış olur. Böylece
vücûd tekrar zindeliğe kavuşur.

Namazın bu faydalarına kavuşmak için, namazı vaktinde kılmakla birlikte,
temizliğe, çok yememeğe ve yenilen gıdaların temiz, helâl olmasına da dikkat
edilmesi de lâzımdır.
 
Üst