Tevfik Fikret'in Alnındaki Kara Leke


Tevfik Fikret'in Alnındaki Kara Leke

Dürüstlük ve vatanperverliği özellikle sol aydınlar tarafın dan her fırsatta gözümüze sokulan şair Tevfik Fikret, Yıldız suikastının hedefine ulaşamayışma fena halde içerlemiş ve yazdığı "Bir lahza-i teahhur" (Bir anlık gecikme) adlı şiirinde suikastçı Jorris'i "şanlı avcı", kendi yöneticisini ise alçak (denî) ve zalim olarak göstermiştir. Şiirden birkaç beyit, edebiyatçımızın Abdülhamid'e olan kini yüzünden Ermeni Taşnak örgütünün yanında yer alacak kadar nasıl alçaldığını göstermek için yeterlidir (dam, tuzak demektir):

Ey şanlı avcı, damını beyhude kurmadın;
Attın... fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın!...
Kanlarla bir cinayete benzeyen bu iş
Bir hayr olurdu, misli asırlarca geçmemiş.

İşte aynı Tevfik Fikret'in, 1891 yılında Mirsad dergisinin açtığı yarışmada Abdülhamid'e övgüler düzen şiiriyle birinciliği kazandığını, Malumat dergisinde ise 1894'de yine Sultan Abdülhamid'i öven bir şiirinin yayınlandığını biliyor muydunuz? Yani yaklaşık 10 yıl önce Fikret, Ermeniler tarafından vurulmadığına dövündüğü aynı padişahı yere göğe sığdıramıyordu.
 
Üst