Tevfik Fikret Edebi Kişiliği Ve Eserleritevfik fikretin eserleri hakkında bilgi

Tevfik Fikret Edebî Kişiliği

*Önce Sanat için sanat ardından toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.; şiirlerinde uygarlık ve özgürlük gibi konuları işlemiştir.
*Parnasizmden etkilenmiştir..
*Nazım şekillerinden ağırlıklı olarak sone ve terza rima kullanmıştır.
*Kullandığı yabancı sözcük ve kalıplar nedeniyle yazı dili oldukça ağırdır.
*Çoçuk şiirlerinden oluşan Şermin adlı kitabı dışında tüm şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmıştır.
*Nazım şekillerinde ve şiirin yapısında yaptığı değişikliklerle şiir dilinin düzyazıya yaklaştırmada rol oynamıştır.

Tevfik Fikret Eserleri

Rübab-ı Şikeste(Kırık Saz) (1900)
Tarih-i Kadim (1905)
Haluk'un Defteri (1911)
Rubabın Cevabı (1911)
Şermin (1914)
Hasta Çocuk
Sis
Millet Şarkısı
Doksan Beş'e Doğru
Hanı yağma
Balıkçılar
Haluk'un çocukluğu
Rübab-ı cevab
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst