Tefsir Ne Demektir

'Dini Bilgiler' forumunda Yasemin tarafından 17 Şubat 2014 tarihinde açılan konu


  1. Tefsir nedir kısaca
    Tefsir İslam dini terimidir. el-Fesr masdarından tef'il babında yorumlamak, açıklamak manalarına gelen bir kelimedir.

    Tefsir: Tefsir kelimesi kapalı bir sözü açıklamak anlaşılır hale getirmek demektir.Tefsir eden kimse Müfessir adı verilir.Kur'an Tefsiri ise; Kur'an-ı Kerim'i açıklama yeteneğine sahip büyük İslam Bilginlerinin (Müfessirlerin) Yazdıkları kitaplardır

    Tefsirler, Kur'an'ın tam anlaşılamaması veya daha iyi anlaşılması ihtiyacından sonra ortaya çıkmıştır.

    İslami terim olarak , Kur'an ayetlerinin açıklanmasına dâir dalıdır. Tefsir ilmi ile uğraşan kişiye müfessir denir. Tefsir dersleri medreselerde, İlahiyat fakültelerinde okutulan derslerdendir.Tefsirciler tarafından ilk müfessir kabul edilen Muhammed, Kur'anı yine Kur'an ile tefsir etmiştir.