Soru TBMM Meclisi Hangi Tarihte Ne Zaman Açılmıştır?

Züleyha

Yönetici

TBMM Meclisi Hangi Tarihte Ne Zaman Açılmıştır?

Türk Milletinin Büyük Meclisi Açılıyor (23 Nisan 1920)
16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf Devletleri’nce resmen işgali, ardından Mebusan Meclisinin dağıtılması, aydınların ve mebusların tutuklanması bir bakıma Osmanlı Devleti’nin de sonunun geldiğinin işaretleriydi. Ulusal egemenliğe dayalı bir devlet kurmayı amaçlayan Mustafa Kemal, bu durumu değerlendirerek bir meclis kurmak için çalışmalara başladı.
Mustafa Kemal, 19 Mart 1920'de yayınladığı genelgede Ankarada olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanacağını haber verdi. Yapılacak yeni seçimlerle oluşacak bu meclise, İstanbul’dan tutuklanmamış mebusların da katılabileceğini bildirdi. 23 Nisan 1920’de en yaşlı üye Şerif Bey başkanlığında Ankara’da açılan meclis, o günlerde Büyük Millet Meclisi (BMM) olarak adlandırılmıştır.

Yaklaşık dokuz ay sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ismini almıştır.
Öncelikli amaçları
- Ulusal güçleri birleştirmek,
-Düzenli orduyu oluşturmak,
- Misak-ı Millî hedefini gerçekleştirmektir.
Meclis başkanlığına seçilen Mustafa Kemal, 24 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisine aşağıdaki önergeyi sundu. Bu önergedeki maddeler, Büyük Millet Meclisinin aldığı ilk kararlardır.

1. Hükümet kurmak zorunludur.
2. Geçici olduğu bildirilerek bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili ortaya çıkarmak
uygun değildir.
3. Mecliste yoğunlaşan ulusal iradenin yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul
etmek temel ilkedir. BMM’nin üstünde bir güç yoktur.
4. BMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. Meclisten seçilecek ve vekil olarak
görevlendirilecek bir kurul hükmet işlerine bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır.
N0t: Padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman, meclisin düzenleyeceği yasal ilkeler
içinde durumunu alır.
 
Son düzenleme:
Üst