Tavzih nedir, tavzih ne demek

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Bir hükmün müphem olması veya birbirine aykırı fıkraları içermesi halinde
  hükümdeki gerçek anlamın meydana çıkarılması amacıyla başvurulan yola,
  hükmün tavzihi denir Bir kanun yolu değildir Tavzih yolu ile hüküm
  değiştirilemez Yalnız tavzih edilir yani açıklanır
  Hakimin, hükmünü verdikten sonra o davadan elini çektiği hüküm temyiz edilip
  bozulmadıkça o davaya yeniden bakamaz Hakim hükmü yavzih etmekle hükmün
  gerçek anlamını ortaya koymakta ve böylece hükmün başka türlü anlaşılmasını
  ve değişmesini önlemektedir
  Tavzihi gerektiren haller: açık olmayan birbirine aykırı, çelişik fıkralar
  içeren hükümlerin tavzihi istenebilir
  Tavzih kural olarak yalnız hüküm fıkrası hakkında olur Hükmün gerekçesinin
  açıklanması için tavzih yoluna başvurulamaz Ancak, hükmün fıkrası ile
  gerekçe arasında bir çelişki varsa bu çelişkinin giderilmesi için tavzih
  yoluna başvurulabilir
  Hükmün gerekçesinde yargılama masraflarına davacının katlanması gerektiği
  açıkça belirtildiği halde, hükmün fıkrasında yargılama giderlerinin davalı
  tarafından ödenmesine karar verilmiştir Bu halde, yargılama giderlerini
  hangi tarafın ödeyeceğini anlamak zordur Bu çelişkinin tavzih yolu ile
  giderilmesi gerekir
  Yalnız hüküm mahkemesi kararları için değil yargıtay kararları hakkında da
  tavzih yoluna başvurulabilir
  Tavzih yoluna başvurabilmek için hükmün kesinleşmesini beklemeye gerek
  yoktur Tavzih talebinde bulunmakla temyiz süresi durmaz Bu nedenle bir
  taraf yalnız tavzih talebinde bulunur, temyiz süresini kaçırırsa, hüküm
  kesinleşmiş sayılır
  Tavzih usulü: hükmün tavzihini istemek bir süreye tabi değildir Hükmün
  icrasına (yerine getirilmesine) kadar tavzihi istenebilir İlamın icraya
  konmasından sonra da ilam tamamen icra edilinceye kadar hükmün tavzihi
  istenebilir Esasen hükmün tavzihine ekseriya hüküm icra edilirken ihtiyaç
  duyulur
  Hüküm ancak onu vermiş olan mahkeme tarafından tavzih edilir
  Bir ilam icraya konulduktan sonra hükmün tavzihi istenirse mahkemenin,
  hükmün tamamen icra edilip edilmediğini icra dairesinden sorması gerekir
  Tavzih talebi hükmü vermiş olan mahkemeye yapılır Ve bu mahkeme tarafından
  incelenir Tavzih talebi iki nüsha dilekçe ile yapılır Mahkeme tavzih
  talebini kural olarak dosya üzerinde inceler Fakat tarafları dinlemek için
  duruşmaya davet edebilir
  Mahkeme hükmü, yalnız tavzih edebilir yoksa tavzih bahanesi ile hükmünü
  değiştiremez
  Tavzih talebinin kabul veya reddine ilişkin kararlar temyiz edilebilir
  Burada yalnız tavzih kararı hakkında temyiz incelemesi yapılır Esas karar
  hakkında temyiz incelemesi yapılamaz
  Tavzih talebi kendiliğinden hükmün icrasını durdurmaz Ancak tavzih
  talebinde bulunan taraf teminat gösterirse mahkeme, icranın durdurulmasına
  karar verebilir
  Maddi hataların düzeltilmesi: hükümde iki tarafın isim, sıfat ve talep
  sonuçlarına ilişkin maddi hatalar ve hesap hataları yapılmış ise bu
  hataların düzeltilmesi için tavzih yoluna başvurmaya gerek yoktur Bu
  hatalar, taraflar dinlendikten sonra mahkeme tarafından düzeltilir ve
  düzeltilen husus hükmün altına yazılır Buradaki durum tavzihden daha
  basittir
  Hakim maddi hataları kendiliğinden de gözetip düzeltebilir
  Maddi hataların düzeltilmesi de hükmün icrasına kadar istenebilir Burada da
  mahkeme maddi hataların düzeltilmesi bahanesi ile hükmünü değiştiremez
  Maddi hataların düzeltilmesi de bir kanun yolu değildir Çünkü maddi
  hataların düzeltilmesi ile hüküm değiştirilemez
   


Yükleniyor...