tanzimat fermanının siyasi sosyal ve ekonomik alanlarda getirdiği yenilikler

Tanzimat Fermanı'nın Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Alanda Getirdiği Yenilikler

-Tanzimat Fermanı`nın halka duyurulması için Anadolu ve Rumeli`ye memurlar gönderildi.
-Devletin desteğiyle gençler Avrupa'ya, özellikle Fransa'ya gönderildi. Bu gençler orada hem Fransızca öğrendi hem de Batı kültürünü ve sanayisini yakından tanıdı. Genç Osmanlılar (Jön Türkler) adıylabilinen topluluk da bu gençlerin arasından çıkmıştır.
-Sosyal hayatın birçok alanında (kılık kıyafet, görgü ve nezaket gibi) Batı kültürünün etkisi görülmeye başladı.
-Ordu, eğitim, maliye ve diğer devlet işlerinde Batı`daki örneklere göre çalışmalar başlatıldı.
-Osmanlı`nın düşünce hayatına yeni bakış açıları kazandıran ve tartışmalara yol açan aydın kadrosu bu dönemde yetişti.
-Hukuk ve ticaret alanında yeni kanunlar kabul edildi, yeni mahkemeler kuruldu.
 
Üst