sümer mitolojisi tanrıları

sümer tanrıları, sümer tanrılarının isimleri, sümer tanrı ve tanrıçaları

Sümer mitolojisinin Tanrıları

Sümer mitolojisinin Gılgamış Destanında da adları geçen tanrılardan en önemlileri şunlardır;

Anu: Gök tanrısı, önceleri baş tanrıyken sonra yerini hava tanrısı Enlil almıştır.

Enlil: Hava tanrısı, tanrıların babası, tapınağı Ekur Nippur kentindeydi.

Enki: Bilgelik tanrısı

Nimmah ( Ninhursag): Ulu hanım, ana-tanrıça

Nanna (Sin): Ay tanrısı

Utu ( Şamaş): Güneş tanrısı, ay tanrısı Nanna'nın oğlu.

İnanna ( İştar): Aşk ve Bereket Tanrıçası
 
Üst