Sözleşmeliler Nasıl Memur Olacak


Sözleşmeli personel nasıl memur olacak
Sözleşmeliler nasıl kadroya alınacak
Sözleşmelilerin kadro için müracaat tarihi

Memur olmak isteyen çalışan sözleşmeliler, 4 Temmuz 2011 tarihine kadar kurumlarına yazılı olarak başvuracak.

Memuriyette derece ve kademe belirlemesinde, sözleşmelilerin eski hizmet süreleri dikkate alınacak.

Maliye Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçirilmesini öngören 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) Uygulama Tebliğinin ardından, kamu kuruluşlarına yönelik bir de Uygulama Rehberi hazırladı.

Sözleşmelilerin memur kadrolarına nasıl atanacakları ile mali ve sosyal hakları konusunda ayrıntılı açıklamaların yer aldığı rehbere göre: -Uygulamadan, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin B fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca usulüne uygun vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında olanlar yararlanacak.

Aynı şekilde 4 Haziran 2011 tarihinde çalışmakta olanlar ile, bu tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile Kanun uyarınca kullanılan ücretsiz izin nedeniyle bu görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuata göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlardan genel şartları taşıyan sözleşmeli personel de, bu kapsamda olacak.
 
Üst