Sözleşmeli Öğretmenlerin Hizmet Puanı

'Etüt Merkezi' forumunda Aysell tarafından 5 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Sözleşmeli Öğretmenlerin Hizmet Puan hesabı
  Sözleşmeli Öğretmenlerin Hizmet Puanı


  Hizmet sınıfları ve hizmet puanı hesabı

  (1) Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren il ve ilçeler gruplandırılarak beş sınıfa ayrılmıştır. Bu hizmet sınıflarına dâhil edilen il ve ilçeler ile bu il ve ilçelerde her hizmet yılı için verilecek hizmet puanı; bu Yönetmelik ekinde yer alan ek deki İl, İlçe Sınıfları ve Puan Çizelgesinde gösterilmiştir.
  (2) İl veya ilçelerin (A), (B) ve (C) hizmet sınıfları için öngörülen hizmet puanlarına bu il veya ilçelerin belde statüsündeki yerleşim yerlerinde geçirilen her yıla 2 puan, köy statüsündeki yerleşim yerlerinde bulunan yerlerde geçirilen her yıla 6 puan, (D) ve (E) kapsamındaki il veya ilçeler için öngörülen hizmet puanlarına ise belde statüsündeki yerler için 4 puan, köyleri için 8 puan ilâve edilir.
  (3)Bu şekilde belirlenen puanla, öğretmenin o yerleşim yerinde geçirdiği çalışma süresinin çarpımı sonucu hizmet puanı elde edilir.
  (4)İliçinde görevli oldukları eğitim kurumlarının bulunduğu yerleşim yeri dışındaki yerlere özre bağlı yer değiştireceklerin hizmet puanlarına; sağlık durumu özrü için 14 puan, eş durumu özrü için 12 puan, öğrenim durumu özründe de 10 puan ilave edilir.
  (5)Yerleşim yerlerinde geçirilen değerlendirmeye esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır . Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır. Ancak, bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda hizmet puanı hiçbir şekilde o hizmet sınıfı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puanı geçemez.
  (6)Aynı yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.
  (7)Hizmet puanı hesabında görev yeri değişikliklerinde mehil müddetinde geçen süreler eski görev yerinde değerlendirilir .

  Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak hususlar

  (1) Hizmet puanının hesabında değerlendirilecek süreler şunlardır:
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesi kapsamında Devlet memuru statüsünde geçen süreler,
  b) Diğer Personel Kanunlarına tâbi olarak geçen süreler,
  c) Özel öğretim kurumlarında öğretmen/yönetici olarak geçen süreler,
  ç) Muvazzaf askerlikte geçen hizmet süreleri.
  (2)Bu süreler, görevin yapıldığı il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet sınıfı için öngörülen hizmet puanı ile değerlendirilir.
  (3)Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (a), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen süreler ile askerlikte geçirilen süreler görevin geçirildiği il veya ilçenin dâhil olduğu sınıfta, yurtdışında geçirilen süreler ise (A) ilçe sınıfına dâhil yerleşim yerlerinde geçmiş sayılır. Askerlikte geçen süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.