Solunumun asıl amacı enerji üretmek mi yoksa nefes almak mı?

Solunumun asıl amacı enerji üretimi yapmaktır. Solunum sayesinde enerji elde etmek için gerekli olan oksijen hücrelere taşınmış olur. Aşağıdaki denklemden de asıl amacın enerji üretmek olduğunu görebilirsiniz.

Besin Maddesi + Oksijen → Enerji + Karbon dioksit + Su

Solunum sayesinde hücrelere taşınan oksijen besin maddelerinin parçalanması (yakılıp) sonucunda enerjiyi açığa çıkarmaktadır. Bu olaya hücresel solunum denir.

solunum sistemi

Solunum sistemi, hücresel solunum için gerekli olan oksijen gazının dışarıdan alınıp kana verilmesi, hücresel solunumda oluşan karbon dioksit gazının ise dışarı atılması işlevini yerine getirir.

Yani; Solunum organlarıyla oksijenin dışarıdan alınması, karbondioksitin de dışarı atılması olayına dış solunum (ya da kısaca solunum), hücrede besinin oksijen ile yakılarak enerji üretilmesine hücresel solunum denir.
 
Üst