siyasi alanında yapılan inkılaplar nelerdir


siyasi alanda yapılan inkılanplar nelerdir?

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar Nelerdir

1) Ankara'nın Başkent Oluşu (27 Aralık 1919)
2) Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
3) Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
4) Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
5) Yeni Türk Devletinde Anayasa Hareketleri
a) İlk anayasanın kabulünden önce çıkarılan anayasa niteliğindeki kanunlar
b) 20 Ocak 1921 anayasası (Teşkilat-ı Esasiye)
c) 20 Nisan 1924 anayasası (İkinci anayasa)
6) Çok Partili Rejim Denemeleri ve Sonuçları
a) TBMMde çeşitli grupların ortaya çıkışı
b) Müdafa-I hukuk Grubunun kuruluşu ve bunun Halk fırkasına dönüşmesi
c) Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst